h

Meldpunt Groene Tomaat


Bij dit meldpunt kunt al uw ideeën, suggesties of klachten kwijt betreffende milieu en natuur.
Hebt u bijvoorbeeld een mening over de natuur- en milieu zaken binnen het Tilburgse en de directe omgeving. Of wilt u iets kwijt over  milieugerelateerde gezondheidsklachten (vervuiling, geluid, straling, luchthinder, geuroverlast, stofhinder, bodemverontreiniging of anderszins.)
Laat het ons dan weten.

Wanneer er veel vergelijkbare klachten uit dezelfde locatie komen zullen wij, indien gewenst, voor de
betrokkenen een bijeenkomst organiseren. Met de aanwezigen zal dan bekeken worden wat er aan de oorzaak van de klachten gedaan kan worden.

Graag willen wij van onze achterban weten welke onderwerpen men belangrijk vindt aangaande het milieu. Maar ook wanneer u goede ideeën heeft over hoe het anders / beter kan horen we dit graag van u.

Ook zijn we op zoek zijn naar vrijwilligers om de werkgroep Groene Tomaat te ondersteunen.


 

U bent hier