h

Waarom de Groene Tomaat?

De Groene Tomaat gaat voor een duurzamer, groener en dus gezonder Tilburg!

De huidige Westerse manier van produceren en consumeren creëert problemen die op langere termijn steeds moeilijker op te lossen zijn, zoals klimaatverandering, de plastic soep en het uitgeput raken van natuurlijke hulpbronnen. Ook in Tilburg is er nog veel te verbeteren. Daarom moeten we nu actie ondernemen!

Wij zien duurzaamheid als een proces waarin wordt gestreefd naar een balans tussen economische, sociale en natuurlijke doelen. Burgers verdienen inspraak in dit proces omdat groene en duurzame maatregelen wel in het landschap en bij bewoners moeten passen. Daarnaast moeten duurzame oplossingen ook toegankelijk zijn voor mensen met een kleine portemonnee. De SP Tilburg zet zich hier graag voor in.

Daarnaast biedt duurzaamheid voor Tilburg volop kansen. Groene wijkprojecten bieden kansen om contacten te leggen met je wijkgenoten, van jong tot oud, autochtoon tot allochtoon, hoger en lager opgeleid. Hiermee word en sociale relaties in de wijk sterker. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt het werken aan een groen project een zinnige dagbesteding en kan het vereenzaming en andere psychosociale problemen verminderen. En door op energie en water verbruik te letten, spullen te hergebruiken of te delen kan je behoorlijk besparen op kosten. Zie tips op volgende pagina. Ook geeft een groener Tilburg kansen voor het verbeteren van onze luchtkwaliteit en gezondheid.

Agenda

Groene Tomaat in de Gemeenteraad

Onze woordvoerder Natuur en Milieu, Kees van Ham, tevens lid van de Groene Tomaat werkgroep,  houdt de vinger aan de pols in de gemeenteraad. Hieronder zijn verslag van de ontwikkelingen in de Commissie Leefbaarheid.

Verslag groene tomaat

Zie bijlagen: Download (pdf)

Heb je een vraag die Kees in de commissie zou moeten stellen? We horen het graag van je!

Meetpunten luchtkwaliteit: Tilburgers voor schone lucht!

Wij willen dat Tilburgse luchtkwaliteit maatregelen verder gaan dan de wettelijke normen en dat de normen zoals geformuleerd door de Wereldgezondheidsorganisatie de basis vormen voor oplossingen om de lucht schoner te maken. Want ook wanneer de concentraties luchtverontreiniging ver onder de landelijke en Europese normen blijven, is de gezondheidsschade aanzienlijk. Wanneer luchtvervuilende stoffen worden ingeademd kunnen ze in het menselijk lichaam longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten veroorzaken of verergeren. Deze effecten van luchtvervuiling kunnen de levenskwaliteit beduidend verminderen en kunnen leiden tot vervroegd overlijden. Onderzoek laat zien dat op verschillende plaatsen in Tilburg de luchtkwaliteit niet goed is en concentraties duidelijk boven de Wereldgezondheidsorganisatie normen liggen (ISPEX, 2013; Blauw, 2014). De afgelopen jaren is er ook geen duidelijke waarneembare verbetering betreft de gemeten waardes stikstofdioxide. De concentraties fijnstof zijn de afgelopen jaren niet afgenomen (Blauw, 2014). Meer onderzoek naar de luchtkwaliteit in Tilburg en maatregelen om dit probleem aan te pakken zijn nodig!

Milieudefensie is gestart met een campagne om aandacht voor te vragen voor luchtvervuiling, met zogenoemde Palmes-buisjes wordt op diverse plekken in het land nagegaan hoe schoon of vervuild de lucht is. Stikstofdioxide is een signaalstof en indicatief voor andere vormen van luchtvervuiling.

Op 15 januari 2015 worden twee meetpunten in Tilburg geopend die de Groene Tomaat gaat beheren. De resultaten van de metingen zijn te vinden op: https://milieudefensie.nl/ luchtkwaliteit/meetcampagne2015. Voor meer informatie, neem contact op met Kees van Ham via    keesvanham@raadtilburg.nl of bel Milieudefensie 0206262620.                                                                                                                                                                      

 Meer Groene tomaat

U bent hier