h

Fráncy van Iersel

06 17445692

Beste lezers,

graag wil ik van deze ruimte gebruik maken door me even voor te stellen.

Ik ben Fráncy van Iersel, 56 jaar en ik woon sinds 1957 in Tilburg. Ik ben in september 2011  Statenlid geworden als woordvoerder voor Ecologie en Handhaving, commissie Ecologie en Ruimte in Noord-Brabant. Naast mijn functie als Statenlid ben ik ruim 40 jaar werkzaam geweest in de zorg- en welzijnssector en momenteel werkzaam in het land der werkzoekenden.

In de tijd voordat ik Statenlid werd was ik actief voor de SP-afdeling in Tilburg. Ik verleende hand- en spandiensten, was afdelingsvoorzitter van de SP in Tilburg en was en ben voorzitter van onze enthousiaste milieuwerkgroep 'de Groene Tomaat'.

Ik heb 2 kinderen die wonen in Nijmegen/Berlijn en in Gent, beiden zijn na hun studie en stage in Berlijn en Gent blijven wonen.

Mijn hobby’s zijn lezen, het lezen en schrijven van (kinder)poëzie, en wandelen en fietsen in de natuur.

Ter ontspanning bezoek ik regelmatig muziekconcerten, dans- en toneelvoorstellingen (modern), museum de Pont in Tilburg, het Stedelijk in Amsterdam, en het Gulbenkian in Lissabon.

Mijn favoriete vakantiebestemmingen zijn Mozambique en Lissabon.

Ik lees graag boeken van Simone de Beauvoir, José Saramago (‘Het Schijnbestaan’ over de visie van de moderne wereld),  Jan Rotmans (‘In het oog van de orkaan’ over Nederland in transitie). Ook lees ik graag poëzie van Lucebert en Ilja Leonard Pfeiffer.

Mijn favoriete muziekstijlen zijn wereldmuziek, klassiek, jazz, en modern.

Qua film zijn mijn favorieten ‘Amour’ (ouder echtpaar dat op elkaar is aangewezen als de vrouw een beroerte krijgt), ‘Das leben der anderen’ (een drama waarin een Stasi-agent in het Oost-Berlijn van 1984 de opdracht krijgt een toneelschrijver en diens geliefde dag en nacht elkaar af te luisteren), en ‘Nachttrein naar Lissabon’ (over fundamentele vragen van het menselijk bestaan; kunnen wij zelf de loop van ons leven bepalen?).

Politieke ambities

Wat mij bezig houd is dat we leven in een tijdperk van veranderingen waarbij het herstellen van verbroken verbindingen noodzakelijk is (zoals beschreven door Jan Rotmans). De afgelopen jaren en nog steeds heeft het kapitalisme en de marktwerking gericht op concurrentie en winstbejag geleid tot resultaatsturing en verstarring. Dit heeft er o.a. toe geleid dat mens en systeem los van elkaar zijn komen staan, met andere woorden 'de menselijke maat' ontstegen. Voorbeelden hiervan zijn het openbaar vervoer, onderwijs en zorg. Bureaucratie, regels en protocollen staan tegenover aandacht, vertrouwen en kwaliteit.

Gelukkig zijn er nieuwe waarden aan het ontstaan zoals maatschappelijk rendement, kwaliteit (ambacht), vertrouwen en welzijn. Mijn politieke bijdrage is het stimuleren en ontwikkelen van duurzame innovatie op het gebied van ecologie(respect voor de natuur), economie, sociaal en cultureel. Mensen stimuleren om met gedurfde visies en ideeën een eigen regime te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de coöperaties  op het gebied van zorg, duurzaamheid en voedsel. Een coöperatie waarbij winst niet als doel maar als middel wordt gezien, waarbij aandacht is voor sociale verhoudingen en democratie. Werknemers die weer plezier in hun werk krijgen!

Binnen de SP gelooft men niet dat maatschappelijke vraagstukken en problemen enkel door de politiek opgelost kunnen worden. Daar is ook een maatschappelijke beweging voor nodig met een overheid die faciliteert op basis van een toekomstvisie.

'Een visie zonder actie blijft een droom, met actie zonder visie blijf je in de waan van de dag. Een visie met een gedegen plan en uitvoering verandert de wereld'. - Nelson Mandela.

U bent hier