h

Motie SP “voorkomen uitval Peutervoorzieningen” overgenomen

3 juli 2017

Motie SP “voorkomen uitval Peutervoorzieningen” overgenomen

Per 1 januari 2018 worden de peuterspeelplaatsen en de kinderopvang omgevormd tot één gezamenlijke peutervoorziening. Dit biedt de mogelijkheid om in Tilburg alle peuters een gelijke kans te bieden hun talenten te ontwikkelen. Dit is mogelijk door op elke voorschoolse voorziening hetzelfde rijke ontwikkelingsaanbod in te richten, ingericht naar wens en behoefte van de ouders. De SP is blij met deze ontwikkeling.

Het voorstel van het college voorziet in een verandering in de inkomensafhankelijke bijdrage van het eigen Tilburgse adviestabel naar het adviestabel van VNG. Dit betekent voor de Tilburgse ouders met een laag inkomen dat de ouderbijdrage stijgt van € 2,50 naar € 15,77 per maand. Voor de ouders van peuters met een laag inkomen die nieuw instromen kan dat mogelijke uitval betekenen, waardoor er kansenongelijkheid ontstaat.

Raadslid Henri Mandemaker: “Wij als SP maken ons zorgen over deze mogelijke uitval. Daarom hebben wij samen met de PvdA, LST en VT het college gevraagd om te onderzoeken op welke wijze voorkomen kan worden dat deelname aan de Tilburgse peutervoorziening, door peuters van ouders met een laag inkomen die om financiële redenen belemmerd worden. Verder is gevraagd om de raad hierover te berichten vóór 1 januari 2018. Het college heeft dit voorstel overgenomen en gaat hier nu actief mee aan de slag.”

Reactie toevoegen

U bent hier