SP Tilburg


Vertrek René Spieringhs uit gemeenteraad

12-09-2016Fractievoorzitter René Spieringhs zal per 26 september 2016 de Tilburgse gemeenteraad verlaten. Spieringhs kampt reeds enkele maanden met klachten, ‘Structureel te veel werk in te weinig tijd willen doen is hiervan de grootste boosdoener’, aldus Spieringhs. Na gesprekken thuis en met de fractie heeft hij besloten te stoppen. Hij zal bij de vergadering van 17 oktober kort aanwezig zijn voor afscheid.

› Lees verder

Geslaagde Superzaterdag in Tilburg

10-09-2016Op zaterdag 10 september trokken ruim 30 SP'ers door de Tilburgse wijk Wandelbos. Zij gingen van deur tot deur om mensen kennis te laten maken met het Nationaal ZorgFonds, en met succes!

› Lees verder

Op weg naar een nationaal zorgfonds

08-09-201610 jaar geleden kregen we een nieuw zorgstelsel. De zeggenschap over de zorg verschoof naar commerciële verzekeraars. De marktwerking en de daarmee gepaard gaande concurrentie zou de zorg beter en goedkoper maken. Na 10 jaar is duidelijk dat dat deze concurrentie faalt.

Foto: SP
› Lees verder

Cobie Groenendijk over het Nationaal Zorgfonds

31-08-2016Cobie Groenendijk was te gast bij Buitenhof om te praten over het Nationaal Zorgfonds. Wil je meer weten over het Nationaal Zorgfonds? Kijk dan vooral dit filmpje.

› Lees verder

Bart van de Camp ontvangt Zilveren Tomaat

22-07-2016Bart van de Camp heeft tijdens zijn afscheid van 13 jaar raadslidmaatschap de Zilveren Tomaat ontvangen, de hoogste erkenning die een SP-afdeling aan een lid kan toekennen. Bart heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de afdeling, onder andere als actievoerder, voorzitter, en raadslid.

› Lees verder

Ervaring met ervaringsdeskundigheid?

18-07-2016Wethouder Kokke heeft naar aanleiding van een motie van de SP de gemeenteraad toegezegd om duidelijkheid te scheppen over inzet van ervaringsdeskundigheid. Binnen de wijkteams en gespecialiseerde teams wordt gebruik gemaakt van cliëntondersteuning en ervaringsdeskundigheid met verschillende achtergronden en vanuit diverse organisaties. Nu is ook onduidelijkheid in hoeverre hier nu al gebruik van wordt gemaakt.

› Lees verder

Kees van Ham nieuw raadslid SP Tilburg

18-07-2016Op 18 juli is Kees van Ham officieel geïnstalleerd in de raad. Hij vervangt Bart van de Camp die na vele jaren wegens privéomstandigheden stopt als raadslid.

› Lees verder

Reactie berichtgeving beleid

18-07-2016Naar aanleiding van de algemene beschouwingen heeft een van onze leden een reactie gegeven op het beleid in Tilburg. Deze reactie is inmiddels ook te lezen bij andere Tilburgse media. Onze fractie reageert hier als volgt op:

› Lees verder

Feniks als Tilburgs kenniscentrum voor emancipatie

15-07-2016Tijdens de raadsvergadering van 14 juli is door de SP, Groenlinks, D66, en PvdA een motie ingediend om de toekomst van Feniks als Tilburgs kenniscentrum voor emancipatie (financieel) veilig te stellen. Nu de motie is aangenomen, kan worden onderzocht welke ondersteuning nodig is om een kwalitatief sterk kennis- en expertisecentrum rondom emancipatie in stand te houden. 

› Lees verder

Tilburgse toegankelijkheid op de agenda!

14-07-2016In de raadsvergadering van 14 juli is een motie van de SP en andere partijen
aangenomen om de toegankelijkheid van Tilburg te vergroten. De motie werd unaniem
aangenomen. Dit betekent dat de raadscommissie 2 keer per jaar de knelpunten van
toegankelijkheid in de stad gaat bespreken.

› Lees verder

Pagina's