SP Tilburg


Samen voor de voedselbank

05-12-2016Ook dit jaar doet de SP Tilburg weer mee met de Omroep Brabant-actie 'Samen voor de Voedselbank'. Dit betekent dat wij onze deuren openen en ons SP-pand aan de Piushaven 29 als inzamelpunt dient voor de voedselbank. Ook zamelen wij als SP speelgoed in voor de kringloopwinkel.

› Lees verder

SP Tilburg in actie voor het Nationaal zorgfonds

06-12-2016Op zaterdag op 26 november  was de landelijke aftrap van het Nationaal Zorgfonds in Den Haag met ruim 3000 mensen die actief aan de slag gaan met activiteiten rondom het Nationaal Zorgfonds. Ook wij in Tilburg zijn hier al een tijdje mee bezig. Afgelopen zaterdag 3 december heb je ons misschien gezien in de stad? We waren weer steunbetuigingen aan het ophalen voor dit geweldig alternatief.

› Lees verder

Info-avond zorg

01-12-2016Op donderdag 24 november was er een zeer interessante en gezellige discussieavond over de zorg in Tilburg. SP-Raadslid Nicolle van Hoof vertelde over het huidige systeem in de zorg op gemeentelijk niveau in Tilburg, de WMO, de jeugdzorg en het reservefonds 3D.

› Lees verder

Ledenbijeenkomst bijgesteld verkiezingsprogramma 1 december

25-11-2016In maart 2017 mogen we naar de stembus voor Tweede Kamer-verkiezingen. De afgelopen periode is het SP concept-verkiezingsprogramma besproken in de lokale ledenbijeenkomsten en regioconferenties. Op basis daarvan is de landelijke programmacommissie aan de slag gegaan met bijstelling van het verkiezingsprogramma.  

› Lees verder

SP en verzorgingsstaat

21-11-2016Onlangs ontvingen we in de mailbox van SP Tilburg een aantal vragen van leerlingen van het Sint-Odulphus Lyceum over de visie van de SP op de verzorgingsstaat. Fractievoorzitter Fráncy van Iersel gaf hier een uitgebreide reactie op.

› Lees verder

Jongeren ROOD Breda en Tilburg maken kennis met Emile Roemer

17-11-2016Op zaterdag 12 november kwam fractievoorzitter Emile Roemer naar de Paradox te Tilburg om de jongeren van ROOD Breda en Tilburg te leren kennen. Iedereen was welkom en vrij om vragen te stellen. De middag werd afgesloten door fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tiny Kox.

› Lees verder

SP Tilburg: Iedereen wil wonen in een fijn huis en heeft daar ook recht op

11-11-2016Raadslid Kees van Ham: "Iedereen wil wonen in een fijn huis en heeft daar ook recht op. Als dat dan ook nog eens goed geïsoleerd is en voorzien van zonnepanelen is het wonen nog fijner. Een duurzaam huis is goed voor de wereld van nu en voor die van onze kinderen, voor het klimaat maar zeker ook voor onze portemonnee. Ons college vindt dat ook erg belangrijk en is daar stevig mee bezig. Met de woningcorporaties tbv betere en zuinigere huurwoningen. Voor de particuliere eigenaren via duurzaamheidsleningen en subsidies. Hier wordt een groep met een smalle beurs vergeten. Die kunnen en willen niet lenen en kunnen niet vóór-investeren en blijven dus een hoge energie rekeningen krijgen. Met de SP motie: “zonnepanelen voor mensen  met een smalle beurs” vroegen wij  donderdag aan ons college om hier werk van te gaan maken. En dat gaat zij doen!!!!!! Het college heeft toegezegd om een plan te gaan maken om mensen met een smalle beurs in de gelegenheid te stellen om zonder investeringen toch de mogelijkheid te geven zonnepanelen op hun dak te gaan leggen en daarmee hun maandelijkse vaste-lasten structureel te verminderen. Al weer een stapje vooruit naar een eerlijke en duurzame samenleving."

› Lees verder

SP staat voor behoud cultuur in Tilburg

11-11-2016Afgelopen raadsvergadering werden 2 moties op Cultuurgebied en een motie over de kermis door de raad aangenomen. De SP maakte zich met name sterk voor de culturele instellingen in de stad, waarvan een aantal bij de verdeling van de provinciale subsidies buiten de boot vielen, en droeg de wethouder op zich sterk te maken voor de diversiteit en kwaliteit van de kunst en cultuur in Tilburg. Aan de ene kant door in contact te treden met de provincie om te kijken wat er nog mogelijk is voor de Tilburgse instellingen als Stranger than Paranoia, Trash, Vloeistof, Park, etc. en tevens binnen Tilburg door het mogelijk te maken dat amateurs en professionals beter samen kunnen werken, waarbij de amateurkunstenaar kwaliteit kan bieden met behulp van professionals die dat ook voor een gage kunnen doen die bij hun kwaliteiten hoort.

› Lees verder

Motie SP: Stadskantoor 1 moet voorbeeld worden van toegankelijk Tilburg!

11-11-2016Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP bij monde van raadslid Nicolle van Hoof een motie ingediend om bij de renovatie van Stadskantoor 1 te zorgen voor toegankelijkheid voor iedereen. Het geratificeerde VN-verdrag voor mensen met een beperking moet daarbij als uitgangspunt
gelden. De SP bedoelt hierbij de toegankelijkheid in het publieke deel, maar ook het niet-publieke deel, dus waar de ambtenaren werken.

› Lees verder

Info-avond Zorg met raadslid Nicolle van Hoof op 24 november

10-11-2016Altijd al mee willen praten over hoe de zorg in Tilburg beter georganiseerd kan worden? Of gewoon nieuwsgierig wat de stand van zaken is wat betreft zorg in Tilburg? Op donderdag 24 november vertelt raadslid Nicolle van Hoof alles wat je had willen weten over de zorg. Tijdens deze avond wordt er tevens gebrainstormd voor het nieuwe (zorg)programma van de verkiezingen in 2018. Aanmelden kan bij Bob (bob@sptilburg.nl) of bij Nicolle (nicollevanhoof@raadtilburg.nl). We starten om 19.30 uur aan ons partijpand aan de Piushaven.

› Lees verder

Pagina's