h
8 november 2018

Algemene Beschouwingen: "Begroting veel gespin, maar waar blijft de wol?"

Afgelopen maandag begonnen de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Tilburg. Het college, bestaand uit D66, CDA, VVD, GroenLinks en een onafhankelijke wethouders, heeft veel plannen nog niet duidelijk kunnen maken in de begroting. Volgens de SP vraagt het gemeentebestuur veel geld voor weinig plannen. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Helma Oostelbos in de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen

Lees verder
27 september 2018

Nieuw afdelingsbestuur voor SP Tilburg

Foto: SP Tilburg

Op de ledenvergadering van 27 september hebben de leden van de SP in Tilburg met grote meerderheid een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe team, bestaande uit vijf gemotiveerde SP'ers, gaat het komende jaar aan de slag. William Peters is verkozen tot nieuwe voorzitter, ondersteund door Stefan Jaspers die als organisatiesecretaris aan de slag gaat. Wilton Sluiters en Mathijs Strijards zijn verkozen als algemeen bestuurslid. Fractievoorzitter Helma Oostelbos is uit hoofde van haar functie lid van het afdelingsbestuur en neemt de taak van penningmeester op zich.

Lees verder
11 juni 2018

Raadsfractie stort fractiebudget terug

Foto: SP

Gemeenteraadsfracties krijgen elk jaar een vergoeding zodat de fracties van politieke partijen hun taken kunnen uitvoeren. "De fractievergoeding is publiek geld en daar ga je zorgvuldig mee om," zegt fractievoorzitter Helma Oostelbos. "Wat we niet gebruikt hebben, storten we daarom terug aan de gemeente."

Lees verder
6 juni 2018

SP in actie tegen gaswinning Waalwijk

Onlangs werd duidelijk dat Minister Wiebes de uitbreiding van de gaswinning uit het veld onder Waalwijk geen strobreed in de weg wil leggen. Het Canadese bedrijf Vermilion wil hierbij de omstreden techniek ‘fracking’ gebruiken: hierbij wordt een mengsel van water en chemicaliën onder hoge druk de aarde in gespoten.

Lees verder
22 mei 2018

De “schuldenrechter” wordt nu ook landelijk ingezet

Dankzij SP-wethouder Hans Kokke is er extra geld uitgetrokken voor mensen met problematische schulden. Een van de onderdelen van het beleid is “de schuldenrechter”. De resultaten in Tilburg zijn nu al zo goed dat de landelijke overheid het in het hele land wil uitproberen.

Lees verder
22 mei 2018

SP wil dyslexievriendelijk Tilburg

In de raadsvergadering van 14 mei jl. heeft de SP Tilburg een lans gebroken voor mensen met dyslexie. Raadslid Henri Mandemaker, woordvoerder voor o.a. onderwijs en armoede: “Na gesprekken met Impuls/Woortblind en Oudervereniging Balans, die opkomen voor de belangen voor mensen met dyslexie, was ons duidelijk geworden dat als mensen met dyslexie er niet in slagen om de juiste aandacht te krijgen, dit leidt tot onderpresteren, persoonlijke problemen, en onnodige uitval, zowel op school, bij de studie als op het werk. De kans op armoede is dan bij mensen met dyslexie veel groter dan bij mensen zonder dyslexie.”

Lees verder
9 mei 2018

Actieve leden gezocht!

Beste SP'er,

Lees verder
30 april 2018

Coalitie/Oppositie

Beste leden, inmiddels zullen jullie via de media begrepen hebben, dat wij geen deel uit gaan maken van de toekomstige coalitie. Aangezien de Algemene Ledenvergadering nog even op zich laat wachten, hebben wij besloten jullie via deze brief op de hoogte te brengen en duidelijkheid te geven over onze overwegingen.

Lees verder
28 maart 2018

Fractie, bedankt!

Foto: SP

Op 28 maart is het afscheid van de Tilburgse gemeenteraad, periode 2014 – 2018. Namens de SP zijn er twee raadsleden die uit eigen beweging een andere weg in slaan en drie raadsleden die doorgaan in de volgende periode. De SP-afdeling Tilburg dankt de gemeenteraadsfractie voor hun inzet, tijd en energie de afgelopen jaren. In het bijzonder bedanken wij Fráncy van Iersel en Nicolle van Hoof.

Lees verder
23 maart 2018

SP Tilburg behaalt 4 zetels

SP Tilburg gaat terug van 6 naar 4 zetels en volgt daarmee de
landelijke trend van de partij. Dat blijkt uit de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. Het resultaat van de historische overwinning van 2014 kon helaas niet
geëvenaard worden.

Lees verder

Pagina's