h
30 september 2020

Gemeentelijk “corona feest"

Afgelopen donderdag 24 september was er een samenkomst van Willem II supporters op het Olympia plein bij Stappegoor. De burgemeester had toestemming gegeven voor deze bijeenkomst die behoorlijk uit de hand is gelopen en waarbij de corona regels totaal niet in acht werden genomen.
Aangezien wij als SP daar vooraf voor gewaarschuwd hadden, als enige partij, wilden wij de burgemeester bevragen waarom hij de vergunning toch had verstrekt wetende dat de corona regels waarschijnlijk niet gehandhaafd zouden worden.
Bijgaand treft u aan onze eerste termijn en vervolgens de eindconclusie.

Lees verder
25 september 2020

persbericht SP vraagt rekenschap burgemeester over ‘Voetbalfeest’

SP wil maandag in raadsvergadering rekenschap van burgemeester over ‘voetbalfeest’ Tilburg
Helma Oostelbos, voorzitter de van de SP in de Tilburgse gemeenteraad, wil komende maandag in de gemeenteraad, burgemeester Weterings om rekenschap vragen over het ‘voetbalfeest’ van donderdagavond. Daarbij kwamen honderden voetbalsupporters van Willem II bijeen op het Olympiaplein en namen daarbij voor iedereen zichtbaar de corona-regels niet in acht. Burgemeester Weterings van Tilburg, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio West- en Midden-Brabant, had toestemming voor de voetbalmanifestatie gegeven, ondanks waarschuwingen vooraf. Helma Oostelbos: ‘Toen ik te horen kreeg dat de burgemeester dit voetbalfeest wilde toestaan, heb ik hem meermaals gevraagd dat niet te doen vanwege de corona-regels. Hij heeft desalniettemin de bijeenkomst laten doorgaan - en uit de hand laten lopen. Daarover wil ik opheldering. Dus heb ik afgelopen nacht een interpellatie-verzoek op grond van het reglement van orde ingediend. Ik ga ervan uit dat ik daarvoor de steun van de voltallige raad krijg’
‘Vanuit het hele land, en natuurlijk uit de hele stad, krijg ik vragen hoe zoiets heeft kunnen gebeuren, op een moment dat de tweede golf corona-besmettingen volgens deskundigen begonnen is, de ziekenhuizen weer voller raken en de zorg weer voor overbelasting moet vrezen. De bevolking van Tilburg heeft recht op opheldering. En de gemeenteraad zal een oordeel moeten uitspreken over de handelswijze van de burgemeester’
Bijgevoegd de vragen die de SP-fractievoorzitter ter beantwoording aan de burgemeester heeft voorgelegd.

Lees verder
23 september 2020

Wijkevoort - 80 hectare dozen in plaats van landschap

Afgelopen maandag 21 september hadden we de raadsvergadering met daarbij als agendapunt toekomstbestendige werklocaties en werd er een besluit genomen over het wel of niet doorgaan van het omvormen van een stuk natuur van 190 ha tot een logistieke bedrijventerrein Wijkevoort met 80 hectare logistieke bedrijven. 

Lees verder
22 september 2020

Wat wil de SP met cultuur?

Gisteren heeft de SP en de Gemeenteraad Tilburg ingestemd met het cultuurplan 2021-2024. Een motie van de SP om te kijken naar de mogelijkheden om Stadstheater De Boemel te ondersteunen indien er geld van het rijk komt heeft daarbij een meerderheid behaald. (Mede dankzij de steun van de PvdA, D66, 50+ en de LST.) Henri Mandemaker van de SP-Fractie: “Voor de SP zijn laagdrempeligheid, toegankelijkheid en de sociale impact van cultuur van groot belang. Wij denken dat dit met dit nieuwe cultuurplan goed mogelijk is.” Ook hebben wij daarom ook een motie mee ingediend voor een makersfonds+, om zzp-ers en kleine organisaties te ondersteunen in de corona-crisis. De mogelijkheden worden daarvoor nu onderzocht.

Lees verder
6 september 2020

ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN APPLAUS

Foto: SP Tilburg / SP Tilburg

Afgelopen zaterdag 5 september was de landelijke actiedag voor een betere en eerlijke beloning in de zorg. De landelijke actie vond online plaats en het Malieveld stond vol met schoenen, die alle zorgmedewerkers symboliseerden, die daar lijfelijk aanwezig hadden willen zijn.

Lees verder
3 september 2020

Succesvolle schoenen inzamelingsactie SP Tilburg

"Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel"

Lees verder
31 augustus 2020

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

De SP-afdeling TIlburg ondersteunt een inzamelactie van ‘3 Zusters’, een initiatief van verpleegkundigen, om zoveel mogelijk schoenen op het Malieveld te krijgen. De komende dagen worden er door het hele land schoenen ingezameld, die op zaterdag 5 september op het Malieveld worden gezet. Zaterdag is er een online demonstratie via eerlijkebeloning.nl. Vanwege de coronamaatregelen is een vol Malieveld niet mogelijk, maar wél worden er duizenden paar schoenen neergezet onder het motto: “Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel”. Ook in Tilburg kunnen de komende week schoenen worden gebracht.

Lees verder
2 augustus 2020

Onze Bart.

Zaterdagochtend 1 augustus ontvingen wij het droevige nieuws dat Bart van de Camp was overleden. Plotseling en zeer onverwacht moeten we afscheid nemen van deze fijne en warme man. Bart was al jarenlang lid van de Tilburgse SP en was echt ook het gezicht van de SP in onze stad.

Lees verder
25 juni 2020

SP Motie Zorgbuurthuis unaniem aangenomen

Als SP denken wij dat een zorgbuurthuis een welkome aanvulling is voor ouderen, vandaar dat wij afgelopen maandag 22 juni daar een motie voor hebben ingediend en die is unaniem aangenomen!

Lees verder
25 juni 2020

SP Motie Zorgbuurthuis unaniem aangenomen

Als SP denken wij dat een zorgbuurthuis een welkome aanvulling is voor ouderen, vandaar dat wij afgelopen maandag 22 juni daar een motie voor hebben ingediend en die is unaniem aangenomen!

Lees verder

Pagina's