h

8 september 2016

Op weg naar een nationaal zorgfonds

10 jaar geleden kregen we een nieuw zorgstelsel. De zeggenschap over de zorg verschoof naar commerciële verzekeraars. De marktwerking en de daarmee gepaard gaande concurrentie zou de zorg beter en goedkoper maken. Na 10 jaar is duidelijk dat dat deze concurrentie faalt.

Foto: SP
Lees verder
31 augustus 2016

Cobie Groenendijk over het Nationaal Zorgfonds

Cobie Groenendijk was te gast bij Buitenhof om te praten over het Nationaal Zorgfonds. Wil je meer weten over het Nationaal Zorgfonds? Kijk dan vooral dit filmpje.

Lees verder
22 juli 2016

Bart van de Camp ontvangt Zilveren Tomaat

Foto: SP

Bart van de Camp heeft tijdens zijn afscheid van 13 jaar raadslidmaatschap de Zilveren Tomaat ontvangen, de hoogste erkenning die een SP-afdeling aan een lid kan toekennen. Bart heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de afdeling, onder andere als actievoerder, voorzitter, en raadslid.

Lees verder
18 juli 2016

Ervaring met ervaringsdeskundigheid?

Wethouder Kokke heeft naar aanleiding van een motie van de SP de gemeenteraad toegezegd om duidelijkheid te scheppen over inzet van ervaringsdeskundigheid. Binnen de wijkteams en gespecialiseerde teams wordt gebruik gemaakt van cliëntondersteuning en ervaringsdeskundigheid met verschillende achtergronden en vanuit diverse organisaties. Nu is ook onduidelijkheid in hoeverre hier nu al gebruik van wordt gemaakt.

Lees verder
18 juli 2016

Kees van Ham nieuw raadslid SP Tilburg

Foto: SP

Op 18 juli is Kees van Ham officieel geïnstalleerd in de raad. Hij vervangt Bart van de Camp die na vele jaren wegens privéomstandigheden stopt als raadslid.

Lees verder
18 juli 2016

Reactie berichtgeving beleid

Naar aanleiding van de algemene beschouwingen heeft een van onze leden een reactie gegeven op het beleid in Tilburg. Deze reactie is inmiddels ook te lezen bij andere Tilburgse media. Onze fractie reageert hier als volgt op:

Lees verder
15 juli 2016

Feniks als Tilburgs kenniscentrum voor emancipatie

Tijdens de raadsvergadering van 14 juli is door de SP, Groenlinks, D66, en PvdA een motie ingediend om de toekomst van Feniks als Tilburgs kenniscentrum voor emancipatie (financieel) veilig te stellen. Nu de motie is aangenomen, kan worden onderzocht welke ondersteuning nodig is om een kwalitatief sterk kennis- en expertisecentrum rondom emancipatie in stand te houden. 

Lees verder
14 juli 2016

Tilburgse toegankelijkheid op de agenda!

In de raadsvergadering van 14 juli is een motie van de SP en andere partijen
aangenomen om de toegankelijkheid van Tilburg te vergroten. De motie werd unaniem
aangenomen. Dit betekent dat de raadscommissie 2 keer per jaar de knelpunten van
toegankelijkheid in de stad gaat bespreken.

Lees verder
14 juli 2016

Alfahulpen gaan meedenken in oplossing huishoudelijke hulp

In de raadsvergadering van 14 juli is een motie van de SP en PvdA overgenomen door
SP-wethouder Kokke. Hierdoor gaan alfahulpen zelf meedenken over een alternatief voor de alfahulpen binnen de huishoudelijke hulp. Ook wordt onderzocht of een werknemerscoöperatie een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Lees verder
11 juli 2016

Algemene Beschouwingen: Bijdrage van SP tilburg

Vandaag, 11 juli 2016, nam Fráncy van Iersel (vice-voorzitter van SP Tilburg) het woord tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. Haar bijdrage is bijgevoegd te lezen.

Lees verder

Pagina's