h
2 februari 2019

Grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten

Maandag 28 januari j.l. stond de grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten op de agenda van de raadsvergadering. De SP pleitte daarin voor het ontzien van de Pactwijken en een onafhankelijke omgevingsdialoog. De coalitie ging daarin niet mee. Hebben zij dan niets geleerd van eerdere ervaringen?

Lees verder
5 december 2018

Bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans!

Foto: Mathijs Strijards

Op 19 November is het intitiatief voorstel “bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans” behandeld in de raad. Dit voorstel bevat het verplanten van bomen binnen bouwplannen, omdat veel bomen gekapt worden als er een ontwikkeling plaats vindt.

Lees verder
5 december 2018

Het moet afgelopen zijn met de bezuinigingen in het sociaal domein

Vorige week maandag 26 nov 2018 stond bij de gemeenteraad het onderwerp Beschermd wonen op de agenda. Alle partijen hebben hier voor gestemd. Alleen wij niet. In de onderstaande stemverklaring heeft onze afdeling laten horen waarom we hier allemaal niet mee hadden moeten instemmen.

Lees verder
23 november 2018

SP strijd voor de bestaanszekerheid van alle Tilburgers

Foto: Mathijs Strijards

Op 8 november jl. werd in de gemeenteraad van Tilburg de begroting behandeld. Een begroting die voor de komende 2 jaar sluitend is gemaakt met incidenteel geld, daarna dreigt er echter een tekort van 20 miljoen euro op het gebied van armoedebestrijding, de jeugdhulp en de zorg, en daarmee bezuinigingen op al deze terreinen.

Lees verder
8 november 2018

Algemene Beschouwingen: "Begroting veel gespin, maar waar blijft de wol?"

Afgelopen maandag begonnen de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Tilburg. Het college, bestaand uit D66, CDA, VVD, GroenLinks en een onafhankelijke wethouders, heeft veel plannen nog niet duidelijk kunnen maken in de begroting. Volgens de SP vraagt het gemeentebestuur veel geld voor weinig plannen. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Helma Oostelbos in de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen

Lees verder
27 september 2018

Nieuw afdelingsbestuur voor SP Tilburg

Foto: SP Tilburg

Op de ledenvergadering van 27 september hebben de leden van de SP in Tilburg met grote meerderheid een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe team, bestaande uit vijf gemotiveerde SP'ers, gaat het komende jaar aan de slag. William Peters is verkozen tot nieuwe voorzitter, ondersteund door Stefan Jaspers die als organisatiesecretaris aan de slag gaat. Wilton Sluiters en Mathijs Strijards zijn verkozen als algemeen bestuurslid. Fractievoorzitter Helma Oostelbos is uit hoofde van haar functie lid van het afdelingsbestuur en neemt de taak van penningmeester op zich.

Lees verder
11 juni 2018

Raadsfractie stort fractiebudget terug

Foto: SP

Gemeenteraadsfracties krijgen elk jaar een vergoeding zodat de fracties van politieke partijen hun taken kunnen uitvoeren. "De fractievergoeding is publiek geld en daar ga je zorgvuldig mee om," zegt fractievoorzitter Helma Oostelbos. "Wat we niet gebruikt hebben, storten we daarom terug aan de gemeente."

Lees verder
6 juni 2018

SP in actie tegen gaswinning Waalwijk

Onlangs werd duidelijk dat Minister Wiebes de uitbreiding van de gaswinning uit het veld onder Waalwijk geen strobreed in de weg wil leggen. Het Canadese bedrijf Vermilion wil hierbij de omstreden techniek ‘fracking’ gebruiken: hierbij wordt een mengsel van water en chemicaliën onder hoge druk de aarde in gespoten.

Lees verder
22 mei 2018

De “schuldenrechter” wordt nu ook landelijk ingezet

Dankzij SP-wethouder Hans Kokke is er extra geld uitgetrokken voor mensen met problematische schulden. Een van de onderdelen van het beleid is “de schuldenrechter”. De resultaten in Tilburg zijn nu al zo goed dat de landelijke overheid het in het hele land wil uitproberen.

Lees verder
22 mei 2018

SP wil dyslexievriendelijk Tilburg

In de raadsvergadering van 14 mei jl. heeft de SP Tilburg een lans gebroken voor mensen met dyslexie. Raadslid Henri Mandemaker, woordvoerder voor o.a. onderwijs en armoede: “Na gesprekken met Impuls/Woortblind en Oudervereniging Balans, die opkomen voor de belangen voor mensen met dyslexie, was ons duidelijk geworden dat als mensen met dyslexie er niet in slagen om de juiste aandacht te krijgen, dit leidt tot onderpresteren, persoonlijke problemen, en onnodige uitval, zowel op school, bij de studie als op het werk. De kans op armoede is dan bij mensen met dyslexie veel groter dan bij mensen zonder dyslexie.”

Lees verder

Pagina's