h

Actie: “Wie zoet is krijgt lekkers”

22 april 2020

Actie: “Wie zoet is krijgt lekkers”

Foto: SP Tilburg / SP Tilburg

Tijdens de Coronacrisis werken veel mensen in de publiek sector heel hard om Nederland draaiende te houden. Zij doen dit met hart en ziel, ondanks de risico’s die zij en hun geliefden daarbij lopen. Als SP Tilburg zijn wij daar uiteraard heel trots op. Zeker gezien het feit dat er de afgelopen jaren veel bezuinigd is op de publieke sector, en deze sector niet altijd de waardering krijgt die ze verdiend. Zeker niet als je kijkt naar het loon. Daarom hopen we dan ook dat de nationale waardering, die er nu is voor deze mensen blijft, ook na de huidige crisis. We hopen dat er weer geïnvesteerd gaat worden in de lonen van deze sector, en vooral dat er geïnvesteerd gaat worden in de mensen die deze sector mogelijk maken.

De SP Tilburg vindt het belangrijk om deze mensen te ondersteunen en is bij veel betrokken partijen uit de publieke sector langsgegaan. Uiteraard op 1,5 meter afstand zoals het RIVW voorschrijft. Dit werd niet alleen gedaan om onze steun uit te spreken, maar ook om ze te verblijden met een heerlijke SP-taart.

SP-bestuurslid Wilton Sluiters legt uit: “Normaal voeren we actie op straat, in de buurten en staan we de eerste zaterdag van de maand op de markt. Dat staat nu op een laag pitje. Dat wil niet zeggen dat we niets doen. Vandaag zijn we erop uitgetrokken om de mensen te verrassen met een taart. We hopen dat de mensen, die nu hun werk doen, voldoende beschermende middelen hebben. Dit blijkt nu af en toe nog wel eens te kort te schieten. Het ontbreken van beschermende middelen mogen we, en kunnen we, nooit laten gebeuren.”

Tevens bezocht de SP Tilburg Dierenpark de Oliemeulen. Door de Coronacrisis heeft dit dierenparkje het moeilijk. De inkomsten zijn opgedroogd en de kosten lopen door. De Oliemeulen krijgt geen subsidies en is afhankelijk van donateurs.
Helma Oostelbos zegt hierover: “We hebben contact gehad met de Oliemeulen en het is natuurlijk zeer vervelend voor deze ondernemer. We maken ons ook zorgen over het dierenwelzijn, want ook dieren mogen niet de dupe worden van de crisis.

Daarom zijn er al kamervragen gesteld door ons kamerlid Frank Futselaars. We moeten samen uit de crisis komen en we moeten oog houden voor kleine ondernemers zoals Dierenpark de Oliemeulen. De regelingen die er zijn voor kleine ondernemers, moeten voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.
Het was een mooie dag om taarten uit te delen en de mensen, die zo’n belangrijk werk voor ons doen, een hart onder de riem te steken.

SP Tilburg blijft strijden voor een sociale en rechtvaardige wereld. Met of zonder Corona. Nu en in de toekomst.

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier