h

Zorggeld = zorggeld

10 juni 2020

Zorggeld = zorggeld

Op 11 mei heeft de gemeenteraad van Tilburg uitleg gekregen van drie experts op het gebied van besteding zorggelden. Daarbij bleek dat er nogal eens wat fout gaat met de besteding van zorggelden, zowel bewust als ook onbewust.

De meeste zorgaanbieders zijn te goeder trouw en verrichten goed werk, MAAR de zorgmarkt kan ook heel lucratief zijn voor zorgbedrijven, die als doel hebben zoveel mogelijk geld te verdienen in plaats van goede zorg te verlenen.

Gezien de tekorten op de zorg, vinden wij het als SP onverantwoord dat er zorggeld niet besteed wordt aan zorg, zoals het wel bedoeld is.

Het college in Tilburg staat aan de start van een nieuw inkoopbeleid voor jeugdzorg, WMO en participatie.
Vandaar dat wij bij de afgelopen raadsvergadering van 25 mei j.l. een motie hebben ingediend. Met deze motie hebben we het college verzocht zoveel mogelijk aan de voorkant te bepalen wat willen we als gemeente aan zorgvoorzieningen organiseren voor onze inwoners. Goed contracten sluiten, duidelijke afspraken, transparantie, goede indicatiestelling, kwaliteit van de zorg en sancties als zorgverleners zich niet houden aan de vooraf gemaakte afspraken.
In de huidige situatie vindt controle achteraf plaatst, op basis van signalen vanuit de cliënten zelf.
Gelukkig zag de gemeenteraad ook in dat zorggeld vanuit de gemeente besteed moet worden aan goede zorg en niet aan dividenden, hoge rendementen of hoge salarissen van de zogenaamde “zorgcowboys” . Onze motie werd aangenomen met steun vanuit de gehele oppositie en het CDA.

Bedenk hierbij dat het wel heel makkelijk is om een zorginstelling te starten, daar zijn geen vereisten voor, iedereen kan zich zorginstelling noemen, terwijl je toch ook niet zomaar een ziekenhuis kunt starten. Ook de SP landelijk vraagt hier aandacht voor!

Vooraf goede afspraken maken kan ervoor zorgen dat we de goede van de slechte zorgverleners onderscheiden en zo kwalitatief goede zorg inkopen voor onze inwoners.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/met-strengere-eisen-en-sancties-wil-tilbur...

Reactie toevoegen

U bent hier