h
28 juli 2017

ROOD Tilburg op de Zomerschool

Foto: Josephine Tiquet

Van zaterdag 22 juli tot donderdag 27 juli organiseerde ROOD weer de jaarlijkse Zomerschool. Ruim 50 jongeren vanuit het hele land kwamen naar Meppel om te praten en te leren over het thema ‘revolutie’. Een aantal ROOD leden uit Tilburg was hier aanwezig.

Lees verder
17 juli 2017

De Tilburgse SP-fractie doet verantwoording aan haar leden

Foto: Bob Jansen

Op donderdag 13 juli vertelden de raadsleden van SP Tilburg aan haar leden wat zij in het afgelopen politieke jaar hebben bereikt binnen hun eigen portefeuille. Veel interessante onderwerpen zoals onder andere de zorg, duurzaamheid, onderwijs en leegstand passeerden de revue.

Lees verder
15 juli 2017

Geslaagd wijkbezoek in Oud-Zuid

Foto: SP Tilburg

Zaterdag 15 juli trok een groep actieve SP'ers de wijk Oud-Zuid in om in gesprek te gaan met buurtbewoners over het leefklimaat aldaar. Het werd een productieve middag waarin we een hoop mensen konden spreken. In de Edisonlaan en omgeving bleek vooral de staat van de woningen en het zwerfvuil een doorn in het oog. Rondom het Stuivesantplein bleek het vooral heel prettig wonen, iets wat mooi is om te horen!

Lees verder
12 juli 2017

Afdeling Tilburg bedankt Ireen Leijten

Ireen Leijten is na jarenlange trouwe dienst gestopt met de coördinatie van de bezorging van de Tribunes. Daarnaast is Ireen ook op vele andere manieren actief geweest binnen de afdeling. Voor vaste Tribune-kameraad Joep en voorzitter Bob reden genoeg om Ireen even in het zonnetje te zetten.

Lees verder
10 juli 2017

SP Tilburg zorgt dat kinderen voortaan altijd met ontbijt naar school gaan

Tijdens de raadsvergadering op 10 juli is de motie over het schoolontbijt van SP Tilburg overgenomen door het college. Kinderen worden vanaf heden voortaan van een schoolontbijt voorzien. 

Lees verder
10 juli 2017

Motie Kinderraad SP Tilburg overgenomen door het College

Foto: SP

Tijdens de Raadsvergadering van 10 juli is de motie om een Kinderraad in te stellen van de SP (samen met het CDA, Groenlinks, Lokaal Tilburg en OPA) overgenomen door het College. Door het instellen van een Kinderraad worden kinderen actiever betrokken bij de besluitvorming van de lokale politiek in Tilburg.

Lees verder
5 juli 2017

SP maakt referendum gemakkelijker!

In de gemeenteraad van 3 juli zijn dankzij de SP de regels voor het houden van een referendum versimpeld. In de eerder gehouden commissievergadering had SP raadslid Henri Mandemaker bij de behandeling van de nieuwe referentieverordening al samen met D66 gepleit voor het loslaten van het opkomstpercentage voor het bepalen van de geldigheid van het referendum en daarvoor een amendement aangekondigd. Tijdens de behandeling in de raad bleek er een meerderheid vóór het amendement, ondanks dat medecoalitiepartijen CDA en GroenLinks, als ook oppositiepartij PvdA, tegen stemden.  

Lees verder
3 juli 2017

Motie SP “voorkomen uitval Peutervoorzieningen” overgenomen

Per 1 januari 2018 worden de peuterspeelplaatsen en de kinderopvang omgevormd tot één gezamenlijke peutervoorziening. Dit biedt de mogelijkheid om in Tilburg alle peuters een gelijke kans te bieden hun talenten te ontwikkelen. Dit is mogelijk door op elke voorschoolse voorziening hetzelfde rijke ontwikkelingsaanbod in te richten, ingericht naar wens en behoefte van de ouders. De SP is blij met deze ontwikkeling.

Lees verder
1 juli 2017

SP Tilburg in actie tegen leegstand binnenstad

Op zaterdag 1 juli was SP Tilburg op en rondom het Radiopleintje aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan over dit gedeelte van de Heuvelstraat. Er is veel leegstand in dit gebied en veel ondernemers maken zich daar terecht zorgen over.

Lees verder
26 juni 2017

SP Tilburg feliciteert Paul Huijgen (70)


Voormalig wethouder, raadslid en voorzitter van afdeling Tilburg Paul Huijgen werd op 26 juni 70 jaar. Een prachtige leeftijd en reden voor Miguel en Bob om hem namens de afdeling te feliciteren. Paul, gefeliciteerd, en nog vele jaren!

Lees verder

Pagina's