h

Bejegening door klantregisseurs Werk & Inkomen Gemeente Tilburg

9 maart 2020

Bejegening door klantregisseurs Werk & Inkomen Gemeente Tilburg

Als SP krijgen wij steeds meer signalen van Tilburgers dat Klantregisseurs (casemanagers) van Werk & Inkomen (Sociale Zaken) van de Gemeente Tilburg niet reageren op vragen en contactverzoeken van cliënten. Ook niet bij herhaaldelijke verzoeken om contact of dat nu per mail of per telefoon is. Terwijl juist deze doelgroep vaak met urgente vragen met betrekking tot ondersteuning zit. Hierdoor voelen cliënten zich niet gehoord en gezien, en worden ze bovenal niet adequaat geholpen.
Als SP hebben we daarom aan het college de volgende vragen gesteld:

  • Herkent u de signalen die de SP ontvangt mbt het niet reageren van klantregisseurs van Werk & Inkomen (Sociale Zaken) op vragen en contactverzoeken van cliënten?
  • Kunt u dit zo uitgebreid mogelijk toelichten?
  • Bent u het met de SP eens dat klantregisseurs altijd onverwijld moeten reageren op vragen en contactverzoeken van cliënten of dat nu per mail of telefoon is, omdat juist cliënten van Werk & Inkomen (Sociale Zaken) met urgente vragen voor ondersteuning zitten?
  • Wat gaat het college doen om te zorgen dat klantregisseurs altijd tijdig reageren op vragen en contactverzoeken van cliënten?
  • Wat gaat u doen om te zorgen dat alle cliënten van Werk & Inkomen (Sociale Zaken) tijdig en adequaat worden geholpen worden en zich daardoor gehoord en gezien voelen?

Reactie toevoegen

U bent hier