h

De Gezinsmanager

29 februari 2020

De Gezinsmanager

Foto: SP
Jeugdzorginstelling de Gezinsmanager koopt Villa de Vier Jaargetijden en gaat het fors verbouwen en vervolgens zal dit pand het nieuwe hoofdkantoor worden van Jeugdzorginstelling De Gezinsmanager. Dit bericht stond vorige week in de het Brabants Dagblad.

In een tijd waarin jeugdzorgverleners nauwelijks het hoofd bovenwater kunnen houden, roept zo’n bericht uiteraard vragen op. Vandaar dat wij als SP zelf onderzoek hebben gedaan en zagen dat deze instelling in 2017 een winst maakte van 33% voor belastingen en in 2018 een winst van 20,8% . Wordt zorggeld wel besteed aan de zorg, zoals het bedoeld is??
Vandaar dat wij de onderstaande vragen aan het college hebben gesteld :

Vindt het college dat het zorggeld dat aan deze instelling wordt betaald ook daadwerkelijk aan zorg wordt besteed? En controleert u met regelmaat op de effectiviteit en zorgvuldigheid van de besteding van zorggelden die de Gezinsmanager ontvangt?

Is de keuze voor deze zorgverlener tot stand gekomen via aanbesteding of via “open house”?

Hoeveel geld is er in 2017/2018 en 2019 besteed bij de jeugdzorginstelling “de Gezinsmanager”? en hoeveel cliënten zijn daarbij geholpen?

Als SP gaan wij verder met ons onderzoek naar zorginstellingen, omdat wij vinden dat zorggeld ook echt aan zorg moet worden besteed en niet aan forse directiesalarissen of mooie kantoorpanden. Mocht u iets opvallen over zorginstellingen, dan horen wij dat graag van u.

Reactie toevoegen

U bent hier