h

Wij staan voor kinderen!

11 maart 2020

Wij staan voor kinderen!

Afgelopen maandag is er een motie aangenomen in de gemeenteraad Tilburg, om een aantal vluchtelingenkinderen zonder ouders naar Tilburg te halen. Deze kinderen zitten nu vast tussen de grens van Turkije en Griekenland in zeer moeilijke omstandigheden. In de kou, zonder fatsoenlijke
beschutting en met minimaal eten en drinken. Deze omstandigheden zijn ontstaan door het faliekant mislukken van de “deal” tussen Europa en Turkije over de opvang van vluchtelingen. Een deal waar de SP altijd tegen was en waar wij nu de resultaten van zien.

De SP Tilburg vind dat de gemeente Tilburg, net als andere steden al gedaan hebben, zijn verantwoordelijkheid moet nemen, om kinderen op een goede en fatsoenlijke manier op te vangen. Zeker als het gaat over kinderen zonder vader en moeder. Daarom heeft het SP Tilburg het initiatief genomen, om samen met andere partijen, een oproep te doen aan de regering in Den Haag, om de opvang voor deze kinderen mogelijk te maken in o.a. Tilburg.

Helma Oostelbos hierover: “De SP Tilburg staat voor een sociale stad, dus hebben we de oproep gedaan om deze kinderen hier op te vangen. Want zij zijn de dupe van een slechte deal en kunnen niets aan de situatie doen, waarin ze verzeild zijn. Het zijn kinderen zonder ouders, de meest kwetsbaarste groep, die in verschrikkelijke omstandigheden zitten en die we kunnen helpen.Ik ben blij dat de meerderheid van de raad het met ons eens is.

Waar ik wel van geschrokken ben, zijn de woorden van de partijen, die tegen die voorstel zijn. Ik noem 2 voorbeelden. Het CDA heeft de mond vol van barmhartigheid, echter dat is toch niet te rijmen met de woorden van hun
woordvoeder. Die zegt dat door deze hulp, ouders hun kinderen bewust in gevaar gaan brengen. Of de woordvoerder van de VVD, die de situatie op Lesbos schrijnend vindt, maar niet bereid is om deze kwetsbare kinderen enigszins te helpen.”

De SP Tilburg snapt dat deze motie emotie oproept en is graag bereid om de mogelijke vragen te beantwoorden of met mensen hierover in gesprek te gaan. Dat kan op verschillende manieren. We zijn bereikbaar via onze website of u kunt met ons in gesprek gaan hierover op zaterdag 4 april a.s.
wanneer we weer met een kraam op de markt staan op het Koningsplein, zoals elke eerste zaterdag van de maand.

Reactie toevoegen

U bent hier