h

Werkgroep Bestaanszekerheid

9 maart 2020

Werkgroep Bestaanszekerheid

Als SP Tilburg zetten wij ons in op diverse terreinen zoals armoede, zorg, wonen en veiligheid.

Het huidige college heeft een nieuw beleid bestaanszekerheid voorgesteld waarbij het nieuwe beleid betaald gaat worden door het afschaffen van een aantal minima regelingen, dat vinden wij heel zorgwekkend. Vandaar dat wij besloten hebben tot het oprichten van een werkgroep Bestaanszekerheid, waarbij wij met inwoners, professionals, zorgverleners en direct betrokkenen in gesprek gaan over de armoede in Tilburg.

Tilburg is een stad waarbij veel huishoudens leven van een bijstandsuitkering of zelfs onder die grens. De SP maakt zich hier zorgen over. Armoede wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie, het betekent onder andere een minder gezond leven, minder kansen op een goede opleiding, slechtere levensverwachting en sociale isolatie.

Zo werd het aantal aanvragen voor voedselhulp bij de Voedselbank hoger, maar het aantal afwijzingen voor bijzondere bijstand ook. Na de invoering van de Participatiewet zijn alle vormen van bijzondere bijstand en financiële zorg aan banden gelegd.

Het is dus tijd dat wij voor deze toenemende armoede, en afnemende bestaanszekerheid in actie komen.

De werkgroep Bestaanszekerheid gaat met dit onderwerp aan de slag en kijkt waar kunnen we zichtbare acties op touw zetten en wat kunnen we zelf als ideeën inbrengen voor een betere bestaanszekerheid Wilt u daaraan bijdragen als inwoner, professional, hulpverlener of direct- betrokkene? Meld u zich aan via sphulpdienst@sptilburg.nl . De werkgroep zal voor het eerst bijeenkomen op 11 maart 2020, 19:00 aan de Piushaven 29 te Tilburg.

Reactie toevoegen

U bent hier