h

Unanieme steun voor SP motie Proeftuin Gezond Gewicht

4 oktober 2020

Unanieme steun voor SP motie Proeftuin Gezond Gewicht

De SP heeft tijdens de raadsvergadering van
28 september opgeroepen om als Gemeente
Tilburg actief de mogelijkheden te
onderzoeken om deel te nemen aan de
Proeftuin Gezond Gewicht in samenwerking
met het Partnerschap Overgewicht Nederland
(PON) en indien mogelijk als Gemeente
Tilburg bij de Proeftuin Gezond Gewicht aan
te sluiten.

De Proeftuin loopt momenteel in Rotterdam
in samenwerking met de PON en
wijkorganisaties. In de Proeftuin wordt niet
alleen gekeken naar medische aspecten rond
het afvallen, maar ook naar onderliggende
ziekten en andere problemen, zoals financiële
problemen, en ook daar worden oplossingen voor gezocht.
Raadslid Henri Mandemaker: “Deze brede
aanpak lijkt goed te werken en het leek ons
daarom goed om de mogelijkheden voor dit
initiatief ook voor Tilburg te onderzoeken.

Reactie toevoegen

U bent hier