h

SP Tilburg zorgt dat kinderen voortaan altijd met ontbijt naar school gaan

10 juli 2017

SP Tilburg zorgt dat kinderen voortaan altijd met ontbijt naar school gaan

Tijdens de raadsvergadering op 10 juli is de motie over het schoolontbijt van SP Tilburg overgenomen door het college. Kinderen worden vanaf heden voortaan van een schoolontbijt voorzien. 

Raadslid Henri Mandemaker van de SP: “Als een kind zonder ontbijt aan de dag begint, zal het kind zich niet goed kunnen concentreren; zo zal de geboden leerstof op school niet of nauwelijks opgenomen worden, met als gevolg slechte(re) schoolresultaten, achterstanden in sociale vaardigheden en achterstand in sportbeoefening."

De redenen kunnen hiervoor divers zijn. Een van de redenen kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders een te laag inkomen hebben, maar dit is lang niet altijd het geval. Daarom heeft SP Tilburg in de raadsvergadering aan het college gevraagd om samen met de betrokken scholen een onderzoek te starten. "Denk hierbij aan de achterliggende reden kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Er moet ook een plan van aanpak komen.” Aldus Henri Mandemaker.

Wethouder Hendrickx erkende daarop dat op bepaalde scholen veel kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Ze heeft daarom de motie overgenomen en toegezegd te kijken naar een specifieke aanpak met maatwerk bij bepaalde scholen en ze te vragen dit mee te nemen in de integrale locatieplannen. Er wordt nu ook gekeken naar de mogelijkheden in het Armoedefonds.

Mandemaker: “We zijn blij met deze toezegging. Het betekent dat daar waar het in Tilburg het hardst nodig is, kinderen voortaan van een schoolontbijt kunnen genieten.”

Reactie toevoegen

U bent hier