h

Verkiezingsprogramma SP Tilburg 2018-2022

8 januari 2018

Verkiezingsprogramma SP Tilburg 2018-2022

Tilburg is samen met Udenhout en Berkel-Enschot een prachtige plaats waar veel mensen met plezier wonen. Een stad met een bijzondere historie en een veelbelovende toekomst. Die toekomst wordt, als het aan de SP ligt, niet zozeer gemaakt door de politiek maar door de Tilburgers zelf. Ondernemende, welwillende en sociale Tilburgers hebben onze mooie stad opgebouwd tot een stad met veel kansen en mogelijkheden. De SP wil al deze mensen de ruimte geven en de middelen aanreiken om verder te bouwen aan een sociaal Tilburg.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij wat de lokale politiek zou moeten doen om Tilburg nog socialer te maken zodat we de welvaart eerlijk verdelen. Het gaat hier niet om een blauwdruk: we doen een aantal voorstellen waar we graag met de inwoners van Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg over in gesprek raken om er samen zoveel mogelijk van te verwezenlijken. Voor ons staan de Tilburgers, de kracht van de mensen en de stad centraal. Wij willen vooral dat mensen veel meer zeggenschap krijgen over wat er zich in hun omgeving afspeelt. Tilburg is de zesde stad van Nederland, die bestaat uit veel buurten waarin de bewoners goed weten wat het beste voor hen is.

De afgelopen periode hebben wij veel in Tilburg kunnen betekenen. Zo hebben we in Tilburg een collectieve zorgverzekering (CZM) voor inwoners met een laag inkomen. De armoedebestrijding is geïntensiveerd en mensen met schulden worden in Tilburg nu écht geholpen. Ook is de SP intensief betrokken bij het ‘armoedeoffensief kinderen 2018 & 2019, voor extra inzet op armoedebestrijding onder kinderen.

We hebben geïnvesteerd in sport om deze bereikbaar en betaalbaar voor iedereen te maken en houden. Tevens is er in Tilburg veel geïnvesteerd in toegankelijkheid, zodat alle Tilburgers op een gelijkwaardige manier van de stad kunnen genieten. We zijn aan de slag geweest met het verduurzamen van de stad door iedereen de kans te geven om te kunnen investeren in zonnepanelen. Wij vinden het van belang dat er in de politiek rekening wordt gehouden met de ander en dat we samen problemen oplossen. De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vanuit deze waarden willen wij er voor iedere Tilburger zijn wanneer dat nodig is.

Tilburg moet een stad zijn waar iedereen kan meedoen en ieder mens zich thuis kan voelen: een stad waar je niet wordt beoordeeld op je afkomst, maar op inzet. Een stad waar iedere mening telt en waar je anderen respecteert. Wij voeren een strijd voor onze gezamenlijke belangen. Op 21 maart beslist u over de toekomst van onze stad.

Dan kunt u samen met ons Tilburg nog socialer maken.

Ons volledige verkiezingsprogramma kunt u hieronder vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier