h

Coalitie/Oppositie

30 april 2018

Coalitie/Oppositie

Beste leden, inmiddels zullen jullie via de media begrepen hebben, dat wij geen deel uit gaan maken van de toekomstige coalitie. Aangezien de Algemene Ledenvergadering nog even op zich laat wachten, hebben wij besloten jullie via deze brief op de hoogte te brengen en duidelijkheid te geven over onze overwegingen.

Als SP waren wij – ondanks een wat minder resultaat bij de verkiezingen- wel bereid na te gaan of deelname aan een coalitie mogelijk was. Voor de verkiezingen hebben we steeds onze voorkeur uitgesproken voor een linkse samenwerking.

Nadat de verkiezingsuitslag bekend was geworden, was al snel duidelijk dat een linkse samenwerking de nodige zetels te kort kwam. De partij Lijst Smolders Tilburg (LST) was de grootste geworden, waardoor die partij aan zet was voor het vormen van een coalitie. Wij hebben niet aan de onderhandelingstafel gezeten, maar hebben slechts input gegeven bij de informatieronde. Het was de informateur die vaststelde dat er met LST geen coalitie te vormen was en wij hebben vastgesteld dat wij niet als vijfde wiel willen deelnemen aan een coalitie die in zijn samenstelling rechtser is dan de huidige coalitie of waarin we niet nodig zijn voor een meerderheid.

Doordat D66 op voorhand de LST al had uitgesloten, lukte het de LST niet een coalitie te vormen en kwam D66 als tweede grootste partij aan zet.

Op basis van voorstellen van de nieuwe informateur Hans Dieteren, die was aangesteld door D66, bleek al snel dat de partijen D66, Groen Links en de VVD verder zouden gaan met of CDA of met ons. Dit zou voor ons betekenen een coalitie nog rechtser dan de huidige coalitie en met een beleid waarschijnlijk minder sociaal dan we tot nu toe hadden. Om daar als kleinste partij aan deel te nemen, had niet onze voorkeur.

Voortzetting van de huidige coalitie wordt door D66 niet nagestreefd.

Omdat D66 en Groen Links deelname van de VVD voorrang hebben verleend boven voortzetting van de samenwerking met ons, zullen we nu gaan proberen zoveel mogelijk van onze programmapunten te realiseren als grootste oppositiepartij tegen een centrumrechtse coalitie.

Indien u vragen hebt over bovenstaande toelichting, dan vernemen wij dit graag.

Met hartelijke groet, namens bestuur en fractie van de SP Tilburg,

Helma Oostelbos

Reactie toevoegen

U bent hier