h

Bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans!

5 december 2018

Bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans!

Foto: Mathijs Strijards

Op 19 November is het intitiatief voorstel “bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans” behandeld in de raad. Dit voorstel bevat het verplanten van bomen binnen bouwplannen, omdat veel bomen gekapt worden als er een ontwikkeling plaats vindt.

Het kappen van bomen vinden wij als SP erg jammer aangezien bomen (zeker oudere bomen) veel meerwaarde hebben voor hun omgeving. Door het inzetten van een bomenmakelaar hoeven deze bomen niet meer gekapt te worden maar krijgen ze een tweede kans op een andere locatie. Door het verplanten blijft de ecologische, maatschapelijke en economische waarde behouden.

Dit is hard nodig want vooral oudere bomen geven verkoeling, reguleren hemelwater, bieden schuilpaatsen voor dieren, vangen vervuilende stoffen op en hebben positieve invloed op de waarde van een huis. Dit initiatief, dat wél samen met de PvdA is ingediend maar niet door Groenlinks, zorgt er ook voor dat we Groenlinks links voorbij gaan.

Met dit voorstel zorgen we dat de gemeente invulling geeft aan circulair denken en handelen, en dat het gedachtegoed dat we als SP hebben hierover wordt uitgedragen. Tijdens de behandeling gingen alle partijen achter ons voorstel staan en kregen we van de wethouder de nodige toezegingen zodat het ook gerealiseerd gaat worden.

We kregen zelfs meer! De wethouder wil de bomenmakelaar gaan koppelen aan particuliere kapaanvragen. Dat kan betekenen dat de gemeente ook bomen op particulier terrein kan gaan verplanten. Al met al een groot succes dat ik met jullie wilde delen.

Bij vragen of inzage in het voorstel kun je altijd contact met me opnemen! Met groene groet!

Woordvoerder:

Foto: Raad Tilburg
Thijs Kruiver

SP Burgerraadslid

thijskruiver@raadtilburg.nl

Reactie toevoegen

U bent hier