h

Grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten

2 februari 2019

Grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten

Maandag 28 januari j.l. stond de grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten op de agenda van de raadsvergadering. De SP pleitte daarin voor het ontzien van de Pactwijken en een onafhankelijke omgevingsdialoog. De coalitie ging daarin niet mee. Hebben zij dan niets geleerd van eerdere ervaringen?

De vastgoedbeheerders en uitzendbureaus (ondernemers)staan al te trappelen om met locaties aan de slag te gaan. Zo’n pand voor grootschalige huisvesting is een fors verdienmodel voor deze ondernemers. Met name voor uitzendbureaus die de arbeidsmigranten werk en een kamer aanbieden en daarbij de huur van de kamer aftrekken van het loon dat de arbeidsmigrant verdient. Maar dat betekent ook dat als je tijdelijk, om wat voor reden geen werk hebt, dat je uit de kamer moet en dus geen huisvesting hebt. Geen werk geen kamer.  Dan moet je terug naar Polen of Roemenië. Heb je geen geld voor de terugreis, dan sta je dus op straat en ben je dakloos, totdat je weer werk hebt.

Vanuit regionaal overleg is bepaald dat de gemeente Tilburg voor huisvesting moet gaan  zorgen voor 3.500 tot 5.000 arbeidsmigranten. Dat wil de gemeente gaan doen door grootschalige huisvesting te organiseren. Ondernemers die panden hebben of willen bouwen kunnen zich melden bij de gemeente en als zij voldoen aan de uitgangspunten die de gemeente heeft opgesteld dan kunnen zij aan de slag met (ver)bouwen. 

Echter waar komt die grootschalige huisvesting? Samen met de PvdA hebben wij een motie ingediend om de aandachtswijken ofwel pactwijken te ontzien en daar dus geen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten te plaatsen, omdat deze wijken juist alle kracht nodig hebben om de vele andere problemen zoals armoede en leefbaarheid op te lossen. Helaas geen enkele wijk wordt uitgesloten.

Daarnaast hebben wij als SP een motie ingediend die vroeg om een onafhankelijke omgevingsdialoog zodat de wijk en haar inwoners waar de huisvesting gaat plaatsvinden ook betrokken worden en wel door een onafhankelijk persoon en dus niet door de ondernemer of de gemeente die beiden belang hebben bij een zo snel mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten.
Heeft de gemeente dan nog niets geleerd? Bij eerdere huisvesting van maatschappelijk gevoelige voorzieningen ging het telkens fout. Elke keer weer een tribune met boze bewoners. Traject Schiphollaan heeft € 400.000,00 gekost, Vestiging Novadic Kentron op Jan Wierterrein heeft zes jaar geduurd, Skaeve huze ging mis in de communicatie. 

Helaas werd onze motie door de coalitiepartijen niet aangenomen. Dus over een paar weken hebben we weer volle tribunes met boze mensen, omdat er in hun achtertuin een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten gaat komen en de bewoners vinden dat er niet naar hen geluisterd wordt. Succes wethouder Dusschoten!

 

Reactie toevoegen

U bent hier