h

SP Actiecampagne Tilburg

6 maart 2019

SP Actiecampagne Tilburg

Foto: Bakker / SP

De SP Tilburg is begonnen met de actiecampagne! In heel Tilburg zijn de afgelopen dagen de verkiezingsborden opgehangen in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op Woensdag 20 maart 2019. Stem ook! Je stem helpt!

Stem 20 maart op de SP! 
--------------------
Kernboodschap:
Ieder mens is gelijkwaardig, en dient vanuit de overheid en samenleving zo te worden behandeld.
Ieder mens komt gelijke rechten toe: een ieder moet in een sociaal contrast kunnen gebruik maken van zorg, sociale voorzieningen, onderwijs en hulpverlening.
We behouden onze natuur: we gaan verstandig met het milieu om, en richten onze maatschappij hier op in.
Geen mens, onder de armoedegrens!

MENSELIJKE WAARDIGHEID          

TOT DE MENSELIJKE WAARDIGHEID REKENEN WE HET RESPECT VAN DE ENE MENS
VOOR DE ANDERE MENS, HET RECHT OM IN VRIJHEID MEE TE BESLISSEN OVER DE
INRICHTING VAN DE SAMENLEVING, BESTAANSZEKERHEID VOOR IEDEREEN, EN EEN EERLIJKE
KANS VOOR IEDER MENS OM IN VRIJHEID TE MIDDEN VAN ANDEREN EN MET RESPECT VOOR
ALLES WAT LEEFT ZIJN PERSOONLIJKE GELUK NA TE STREVEN. DAARBIJ IS IEDER MENS UITEINDELIJK
ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN EIGEN DENKEN EN DOEN.
   

 
Foto: Bakker / SP
 

GELIJKWAARDIGHEID

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

SOLIDARITEIT

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

Reactie toevoegen

U bent hier