h

College geïnspireert door SP motie “Kiezen voor mensen in plaats van stenen!”

16 september 2019

College geïnspireert door SP motie “Kiezen voor mensen in plaats van stenen!”

De boodschap ‘Kiezen voor mensen in plaats van stenen’ die de SP-fractie tijdens de raadsvergadering van 16 september heeft meegegeven aan het college in een motie over de tussenrapportage. En waarbij overigens ruim van tevoren bij de fracties in de raad om steun is gevraagd. Een boodschap die duidelijk is aangekomen, aangezien het college al voordat het voorstel over de tussenrapportage in de raad kwam, heeft besloten om het voorstel aan te passen in de lijn die de SP heeft voorgesteld. 

 In de tussenrapportage van het college zit namelijk een tekort van meer dan € 5 miljoen, waarvan het college oorspronkelijk voorstelde om dat voor meer dan € 3 miljoen te dekken uit extra gelden voor het sociaal domein die vanuit het rijk  zijn gekomen. De SP miste hierbij de integrale afweging en nog belangrijker: De SP vindt dat bezuinigingen of het aanvullen van tekorten NOOIT ten laste mogen gaan van het sociale domein. Het college heeft nu in haar nieuwe voorstel opgenomen dat de huidige tekort niet wordt aangevuld vanuit het sociale domen en stelt voor om pas bij de eindejaarsrapportage een integrale afweging te maken. Een integrale afweging die ook door de SP werd gevraagd.

In de tussenrapportage wordt gemeld dat het rijk € 12 miljoen aan extra budget vanuit het gemeentefonds voor het sociaal domein gaat overmaken. Dit geld wordt echter niet voor niets wordt overgemaakt. Dit geld is hard nodig om de komende tekorten in het sociaal domein op te vangen. Ook dit wordt nu door het college erkend.

SP-raadslid Henri Mandemaker: “Ondertussen heeft hetzelfde college wel geld voor prestige projecten als Mindlabs, de miljoenen extra investeringen in het kernwinkelgebied en de goudomrande renovatie van stadskantoren 1 en 2, die nu al veel duurder uitvallen dan gepland. Nu wordt dus het ene gat met het andere gedicht, waarbij de raad geen integrale afweging kan maken. Want het college geeft in de tussenrapportage geen andere alternatieven, dan het tekort ten koste laten gaan van het sociaal domein.

Maar dat is een kwestie van keuzes maken, want wij vinden dat de ambities van dit college op het gebied van stenen prestige projecten duidelijk te hoog liggen.”

In de motie droeg de SP het college daarom op om:
•    Om het toegekende extra budget voor het sociaal domein van € 12 miljoen volledig aan het sociaal domein ten goede te laten komen door vermindering van de ambities op het gebied van stenen prestigeprojecten.
•    Dat bezuinigingen of het aanvullen van tekorten NOOIT ten laste mogen gaan van het sociale domein. 
•    Het college met een integraal afwegingskader komt zodat de raad overzichtelijke keuzes kan maken. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier