h

Het was een goede avond

29 september 2019

Het was een goede avond

Afgelopen dinsdag, 24 september, was er een algemene ledenvergadering op het eigen SP pand aan de Piushaven. Ondanks het zeer slechte weer, hadden toch een fors aantal leden de weg gevonden, om bij deze avond aanwezig te zijn. Het een mix van oude, ervaren leden en van leden, die nog niet zo lang bij de SP waren. En dat zorgt meteen voor een sfeer van herkenning en nieuwe ontmoeting.

Er stonden diverse punten op de agenda, waarbij het bespreken van het stuk voor het komende congres en de herverkiezing van de bestuursleden eruit sprongen. De SP is altijd een partij geweest, waarin de leden regelmatig met elkaar in gesprek gaan en dat gebeurde ook over het stuk voor het congres. Zeker gezien het feit, dat de afgelopen verkiezingen niet helemaal gunstig voor ons zijn verlopen. Maar de conclusie was wel dat we instemmen met het congresstuk en het voorstel daarin. En dat we vol energie doorgaan om de SP groter te maken.

Er was ook een bestuursverkiezing of beter gezegd herverkiezing. Maurice Bakker en Wilton Sluiters vertelden waarom zij de afgelopen tijd bestuursleden zijn geweest en waarom ze graag willen doorgaan als bestuursleden. Nadat de stemmingen waren geweest, werd duidelijk dat ze unaniem verkozen zijn deze mooi taak de komende tijd wederom te vervullen. Tevens werd de oproep gedaan voor nieuwe mensen in het bestuur en mensen om het bestuur te ondersteunen. Het mooie was dat er diverse mensen, die op de avond aanwezig waren, zich meteen aanmeldden. De fractie liet natuurlijk van zich horen tijdens deze avond en vertelde de nodige successen, die ze bereikt hadden in de raad en welke zaken nog verder opgepakt gaan worden.

Op het einde van de avond was er ruimte met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen. Daar kwam duidelijk naar voren dat wij ,als SP Tilburg, weer met veel energie aan de slag willen gaan. Met acties, met mensen opzoeken en ondersteunen, met ons laten horen in de stad en ondersteunen van fractie en bestuur. En dan dit alleen gaat lukken als we allemaal onze schouders eronder zetten.

De aanwezige leden waren tevreden over de avond en zeiden tegen elkaar: “Het was een goede avond.”

Hans Kokke, interim-voorzitter SP Tilburg.

PS. Mocht je naar aanleiding van dit stukje zeggen: ik wil ook meedoen, dan kun je contact opnemen met het bestuur van de SP Tilburg. Het e-mailadres is tilburg@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier