h

SP Motie Zorgbuurthuis unaniem aangenomen

25 juni 2020

SP Motie Zorgbuurthuis unaniem aangenomen

Als SP denken wij dat een zorgbuurthuis een welkome aanvulling is voor ouderen, vandaar dat wij afgelopen maandag 22 juni daar een motie voor hebben ingediend en die is unaniem aangenomen!

Want: als je niet langer zelfstandig kunt wonen, wat is er dan mooier om oud te kunnen worden in je eigen buurt!

Een kleinschalige zorgvoorziening in je eigen wijk of buurt, met je eigen sociale contacten waardoor de kans op eenzaamheid verkleind. Het ondersteunt de mantelzorgers, daarnaast kunnen vrijwilligers uit de wijk komen helpen, maar er is ook vast professioneel zorgpersoneel voor de mensen, die dat nodig hebben.

Het zorgbuurthuis kan ook een functie hebben als inloophuis, waar ouderen uit de wijk, die nog wel zelfstandig wonen, kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten of de dagbesteding.

De drempel voor een verpleeghuis is heel hoog, daar mag je alleen naartoe als je intensieve en zwaardere zorg nodig hebt. Daarnaast heeft het langer thuis wonen ook zijn invloed op het welbevinden en de veiligheid van ouderen, ze zijn minder mobiel, hebben angst om te vallen en daardoor meer eenzaamheid.

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/raad-denkt-aan-zorgbuurthuizen-in-tilburgs...

Reactie toevoegen

U bent hier