h

Gemeentelijk “corona feest"

30 september 2020

Gemeentelijk “corona feest"

Afgelopen donderdag 24 september was er een samenkomst van Willem II supporters op het Olympia plein bij Stappegoor. De burgemeester had toestemming gegeven voor deze bijeenkomst die behoorlijk uit de hand is gelopen en waarbij de corona regels totaal niet in acht werden genomen.
Aangezien wij als SP daar vooraf voor gewaarschuwd hadden, als enige partij, wilden wij de burgemeester bevragen waarom hij de vergunning toch had verstrekt wetende dat de corona regels waarschijnlijk niet gehandhaafd zouden worden.
Bijgaand treft u aan onze eerste termijn en vervolgens de eindconclusie.

“De tweede paniekgolf is er al. Het is nu wachten op de tweede lockdown en ik zie hem aankomen”. Dat zei Diederik Gommers voorzitter van de vereniging intensive care afgelopen donderdag op radio 538 en toen had hij de beelden van Tilburg nog niet gezien.

Terwijl we aan het begin van de gevreesde tweede golf corona staan. en iedereen zich grote zorgen maakt over wat komen gaat, geeft de burgemeester van Tilburg, tegen alle gezonde verstand in, vergunning voor een ‘voetbalfeest’ van een kleine 800 supporters op het Olympiaplein.

Die beslissing heeft in Tilburg en in heel Nederland tot onbegrip en verontwaardiging geleid.
Werkers in de zorg snappen het niet, politieagenten snappen het niet, burgers die hun best doen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan snappen het niet.

De hele stad spreekt er over en overheersend is de gedachte: hoe kon onze burgemeester zo dom zijn? Zeker omdat hij ook nog eens voorzitter van de veiligheidsregio West- en Midden-Brabant is.

Ik weet het, achteraf is het altijd makkelijker praten. Maar in dit geval is er ook vooraf tegen de burgemeester gezegd dat dit echt een verkeerde aanpak was.

Ikzelf heb het hem gezegd, en ik neem aan dat er meer mensen zijn die zich net zoals ik uitgelaten hebben.

Grote vraag is: hoe kon de burgemeester zo’n beslissing nemen?
Wie heeft hij vooraf geraadpleegd?
En, voor zover hij negatieve adviezen heeft gekregen, niet alleen van mij maar ook van anderen, waarom heeft hij dan toch doorgezet?

Heeft de burgemeester zich blind gestaard op hoe hij de openbare orde zou kunnen handhaven en is hij uit het oog verloren dat we in een kolossale gezondheidscrisis zitten, waarin de openbare orde maar een van de onderdelen is?

Dit is een ernstige zaak.

Voor zover ik nu kan zien, is er grote schade aangericht aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de lokale overheid.
Dat is wel het laatste dat we kunnen gebruiken in deze coronacrisis waarin het vertrouwen van de burgers in aanwijzingen van de overheid cruciaal is.

De schade treft eerst en vooral de mensen in Tilburg, nog meer in het bijzonder de mensen die dag en nacht klaar staan in de frontlinie van de strijd tegen het virus: zorgmedewerkers, politieagenten, boa’s.

De schade treft verder het hele land omdat mensen willen dat de overheid het goede voorbeeld geeft en geen domme dingen doet.

Ik heb daarom deze interpellatie aangevraagd, met steun van een aantal andere partijen.
Mijn vragen heb ik al voor het weekeinde bij de burgemeester aangeleverd. Hij heeft er recht op zijn antwoorden goed voor te bereiden.
Wij als raad zullen goed moeten luisteren in hoeverre zijn antwoorden hout snijden.

Ik ga niet alle vragen herhalen die in het interpellatieverzoek staan, ik wacht de antwoorden af. Ik concentreer me nu op twee wezenlijke vragen:

- Ziet de burgemeester dat hij met zijn handelswijze grote schade heeft berokkend aan de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de lokale overheid, midden in een crisis waarin die elementen juist van wezensbelang zijn? Keurt de burgemeester, alles overziende, zijn eigen handelswijze af? En welke consequenties verbindt hij daaraan?

- hoe oordeelt de burgemeester over zijn geloofwaardigheid als voorzitter van de veiligheidsregio? En welke consequenties verbindt hij daaraan?

Ik reken op een helder antwoord.
Komt dat heldere antwoord er niet, dan zal ik me verplicht voelen om in tweede termijn de raad te vragen om onze afkeuring over de handelswijze van de burgemeester rondom het ‘voetbalfeest’ uit te spreken.

Ik hoop dat het zover niet hoeft te komen.

Maar dat ligt eerst en vooral aan de burgemeester. Ik zie uit naar zijn antwoorden op mijn vragen.

|Vervolgens onze conclusie aan het einde van het debat:

Het is donderdagavond heel erg fout gegaan op het Olympiaplein. Een vergunning voor 800 supporters, geen handhaving op de corona regels en zoals door een collega raadslid al werd aangegeven het hoort niet of/of te zijn dus of openbare orde handhaven of de corona regels handhaven, maar juist en/en en dat is hier echt verkeerd beoordeeld. Zeker omdat we ons in een gezondheidscrisis bevinden die de nodige offers heeft gevraagd en nog steeds vraagt van mensen.

Toch zie ik hier een burgemeester die terecht toegeeft dat hij fouten heeft gemaakt en daarnaast ook zijn welgemeende excuses heeft aangeboden.

Daarnaast geeft hij aan bij dit soort besluiten voortaan de directeur publieke gezondheid te betrekken ter waarborging van de coronamaatregelen.

Het vertrouwen in zijn burgemeesterschap proberen te herstellen zal nog niet meevallen en dat geldt ook voor zijn rol als voorzitter van de veiligheidsregio Midden en West Brabant, daarbij geeft hij aan zich daarvan ten volle bewust te zijn.

Met dit debat staat vast dat het gevoerde beleid feitelijk verkeerd was en dat geeft de burgemeester ook aan. Wat ons betreft hoeft de raad dat dan niet nog eens te doen.

Dit was eens en nooit weer!

Reactie toevoegen

U bent hier