h

Algemene beschouwing SP begroting

10 november 2022

Algemene beschouwing SP begroting

Bijdrage fractievoorzitster Helma Oostelbos bij Algemene Beschouwing Begroting

“In de bijstand, ben je straatarm”

“Ik zit niet op bijstandsniveau toch kom ik steeds moeilijker rond, hopelijk gaan mijn schoenen en winterjas nog even mee”

Ik ben gestopt met turnen, omdat ik zag dat de contributie voor mijn moeder te duur werd, maar ook het vervoer naar wedstrijden werd onbetaalbaar.”

Opmerkingen van mensen die ik gesproken heb, Tilburgers, kent u ze ook?

Dat vraag ik mij echt af. Ik had ze graag uitgenodigd voor de uitvoeringsdagen. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen. Zijn deze mensen wel zichtbaar of behoren ze tot de onzichtbaren in onze gemeente? Zien we deze mensen ook in de Spoorzone of de bruisende Piushaven.  Het kan ook zijn dat ze er zelf voor kiezen om er niet naartoe te gaan, want er zit helaas veel schaamte bij mensen die leven in armoede. Daarnaast hebben zij er misschien ook geen tijd voor, omdat zij druk zijn met overleven  ipv leven.

Het kabinet onder aanvoering van Carola Schouten geeft aan: Wij gaan het aantal kinderen dat opgroeit in armoede de komende 4 jaar halveren. Landelijk groeit 7% van de kinderen op in armoede en in Tilburg zelfs 10% zo’n 4.600 kinderen. Wat doet Tilburg, wat is de ambitie van dit college op armoede? Waar zie ik in deze begroting dat dit college zich extra in gaat zetten om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede te halveren?

Op papier heeft dit college prachtige ideeën, maar hoe zit het in de praktijk?

De route naar meer bestaanszekerheid is een aantal jaren terug ingezet door wethouder Lahlah. Er zou maatwerk komen om mensen te activeren en daardoor onafhankelijk te worden van de minimaregelingen. Als eerste werd er een bezuiniging doorgevoerd op die minimaregelingen. Wat ons betreft absoluut de verkeerde volgorde! 1. Minder mensen mochten mee doen aan de Meedoenregeling , 2. de bijdrage van de gemeente Tilburg aan de collectieve zieketekostenverzekering werd verlaagd en 3. de individuele inkomenstoeslag werd verlaagd. Niet getreurd er zou maatwerk komen.

Maatwerk, hoeveel gesprekken zijn er nu gevoerd en heeft iedereen die in de bijstand zit een klantregisseur? Wij horen dat veel contact via de app verloopt en sommigen een keer per half jaar contact hebben, enkel wanneer ze het zelf aangeven. Wanneer wordt je weer zichtbaar?

En als het maatwerk is, kun je dan ook elke opleiding gaan volgen die jouperspectief geeft op een baan? Ook daar horen we wisselende verhalen over. De Mensstrajecten die zouden op zijn?

We horen dat mensen het steeds moeilijker hebben. Hoe haal ik met mijn inkomen het eind van de maand? Het is ook moeilijk want de kosten van energie, boodschappen en ook huur zijn fors gestegen. Daardoor is het aantal mensen dat op dit moment hulp nodig heeft alleen maar toegenomen. Vandaar dat wij als SP Tilburg vinden dat er NU iets moet gebeuren en daartoe roepen wij op met een aantal maatregelen die we hebben verzameld in een Tilburgs Noodplan. 

Dat ik zo meteen graag aan het college wil aanbieden.

Wat ons betreft moet de alarmbel nu rinkelen. Door de toegenomen prijzen van energie, boodschappen en huren hebben steeds meer mensen het moeilijk, Dat zien we o.a bij een toename van het aantal klanten bij de voedselbank .

En Ja we kunnen er wat aan doen!

Ik hoor de wethouder financiën al jaren zeggen we zijn een hele gezonde gemeente wat financiën betreft, zullen wij dat dan nu laten zien, nu zoveel Tilburgers het nodig hebben. Maak de onzichtbaren zichtbaar

Het is bijna sinterklaastijd, dus wethouder ik zou zeggen zet die pet af en zet een mijter op uw hoofd en ga uitdelen aan mensen die het nodig hebben. Verhoog die inkomensgrens voor de minimaregelingen, maak sporten voor kinderen gratis, versnel de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen, zorg dat er niemand wordt afgesloten van gas en elektra of zijn huis uit wordt gezet omdat hij of zij de woonlasten niet meer kan betalen, zet in op het verminderen van armoede bij kinderen en ben ruimhartig met vergoedingen medische kosten en tandartskosten vanuit de bijzondere bijstand. Laat samenredzaamheid voorop staan ipv zelfredzaamheid.

Tot slot voorzitter:

Wil ik graag nog iets zeggen over de muzikale aspiraties van dit college. Zij zongen samen met de stadshoogleraar een lied over krapte op de arbeidsmarkt. Ik zou hen willen vragen het repertoire te wijzigen en ik wil graag een suggestie geven:

Zouden zij ook een ander lied willen zingen namelijk het lied “ik ben nergens goed voor” van de Nederlandse popgroep De Dijk. Dat lied begint namelijk met “Ik heb geen cent te makken” en laat dat nu het probleem zijn van veel Tilburgers op dit moment! Snapte?

Reactie toevoegen

U bent hier