h

Nemen we inwoners serieus?

6 februari 2024

Nemen we inwoners serieus?

Afgelopen maandag was er een raadsvergadering. Als SP fractie
wilden we graag praten over de voorgenomen coffeeshop op Palletplein. Wij vinden namelijk dat dit niet de juiste plek voor deze coffeeshop. Heel veel bewoners van Tilburg-West zijn dat met ons eens. Daarom hadden we een  “motie actueel” ingediend om hierover te praten met andere partijen en met de burgemeester.

Helaas vonden de burgemeester en de coalitiepartijen (PvdA, GroenLinks, D66 en VVD) het niet nodig en kwam de motie niet op de agenda. De fractie vindt dat zeer teleurstellend en snap dit ook niet. Hans Kokke, fractievoorzitter van de SP, vraagt zich dan ook af: “Waarom willen deze partijen niet praten over de terechte zorgen die mensen in Tilburg-West hebben. Het is een kwetsbare wijk en dan moet je daar geen coffeeshop neerzetten. De inwoners zijn beter geholpen met meer geld voor jeugd -en jongerenwerk en voor armoedebestrijding.”

Zie het ook het artikel van Brabants dagblad hierover:

U bent hier