h

TOP: Corrupt of naïef?

27 september 2005

TOP: Corrupt of naïef?

De Tilburgse Ouderenpartij heeft van JvH Gaming vijfhonderd vrijkaartjes voor het wereldkampioenschap voetbal voor jeugd onder de twintig aangeboden gekregen én geaccepteerd. JvH Gaming had groot belang bij de doorslaggevende stem van de TOP tijdens de behandeling van het voorstel om in Tilburg een tweede vergunning voor een gokhal toe te staan. Hiermee heeft de TOP op onaanvaardbare wijze haar belangen verstrengelend met die van JvH. Is er sprake van corruptie of van dommigheid?

TOP fractievoorzitter Nell SchoenmakersEén ding staat vast: het mag niet, het is verboden en het is ook onaanvaardbaar om een dergelijke gift te accepteren van een bedrijf, zeker als dat bedrijf een groot belang heeft bij de stem van de TOP in de gemeenteraad (zie hier). Het presidium van de gemeente Tilburg heeft deze zaak gisteren op aandringen van de SP besproken en dit oordeel bevestigd, en TOP-fractievoorzitter Nel Schoenmakers trok dan ook het boetekleed aan: "Ik wist niet dat het niet mocht".

Het accepteren van dergelijke giften druist in tegen de eed die raadsleden bij hun installatie afleggen en tegen de gedragscode over bestuurlijke integriteit van de gemeente Tilburg, en dat is niet niks. Daarnaast, en misschien nog wel ernstiger, is dat dit soort gedrag het vooroordeel over ‘de politiek’ bevestigd als zou het hier gaan om louter ritselaars en zakkenvullers. Tijdens de behandeling in het presidium bleek overigens dat ook andere fracties giften in de vorm van cadeautjes of vrijkaartje hebben geaccepteerd van bedrijven op het moment dat een voor hen belangrijk onderwerp in de gemeenteraad aan bod kwam.

JvH GamingOf de gift van JvH Gaming aan de TOP van invloed is geweest op de stemming van de partij over de tweede gokhalvergunning is nooit meer na te gaan. De TOP zal zeggen van niet. Maar aan de andere kant, de stem van de vier TOP-raadsleden was doorslaggevend, hadden zij ánders gestemd dan zou JvH er een grote concurrent in de stad bij hebben gekregen. En ‘there’s no such thing as a free lunch’, JvH Gaming is geen filantropische instelling die voor de grap zomaar even vijfhonderd vrijkaartjes uitdeelt.

Maar is de TOP nu corrupt? Dat kan niet hard gemaakt worden. Maar dat kan nooit, want niemand – politici noch burgers – kunnen in de hoofden van de raadsleden kijken. Waarom hebben zij tegen een tweede gokhalvergunning gestemd? Burgers moeten altijd de zekerheid hebben dat daar geen andere belangen een rol hebben gespeeld. Dat kan alleen als politici hun belangen niet verstrengelen met die van bedrijven, alleen als zij nooit cadeautjes van bedrijven accepteren, zéker niet op dit soort cruciale momenten. Dáárom is dat ook zo geregeld in de eed die deze politici afleggen. De TOP heeft zich daar niet aan gehouden en is daarmee gewoon schuldig aan onaanvaardbare belangenverstrengeling. Zij hebben het vertrouwen geschonden en zouden daar hun verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Hans - 'nieuwe politiek' - SmoldersTwee weken geleden maakte de TOP bekend dat door bemiddeling van Hans Smolders, de partij twintig computers heeft gekregen van Gerrit van der Valk. Voor ons was dat geen aanleiding om iets te ondernemen, behalve dan de wenkbrauwen te fronsen. Het concern Van der Valk heeft namelijk wel onroerend goed in Tilburg (Het Patronaatsgebouw in het strategische Veemarktkwartier), maar vooralsnog staat hierover niets wezenlijks op de politieke agenda. Voor dit soort ‘sponsoring’ zijn regels opgesteld over wat wel en niet mag. Zolang de TOP zich daar aan houdt er is formeel niets aan de hand. De SP is overigens wel van mening dat dit gewoon nooit zou moeten gebeuren. Niet omdat er altijd kwaad achter schuilt, maar omdat je dat nooit zeker kunt weten. Transparantie betekent voor ons niet dat je kunt zien wie welke giften uitdeelt en ontvangt, maar dat je zeker weet dat de standpuntvorming van een fractie transparant is, zeker te weten dat daar zelfs geen schijn van belangenverstrengeling bestaat, niet hoeven te twijfelen aan of en hoe een broodheer gediend wordt, kortom: vertrouwen kunnen hebben in politici.

De TOP argumenteerde dat zij in de gift van JvH Gaming geen kwaad zagen. Van Ham was gewoon een aardige meneer en Nel Schoenmakers een aardige mevrouw en samen hebben ze iets leuks gedaan voor de mensen… Politici die zó redeneren zijn dan misschien niet corrupt, maar wel te dom om gemeenteraadslid van een grote stad te kunnen zijn. Want dan hebben Schoenmakers en haar voltallige fractie een eed afgelegd die ze niet begrepen hebben en hun belangen verstrengeld zonder dat ze het begrepen hebben. Dingen niet begrijpen ligt sowieso wel erg in de lijn van deze partij. Een oordeel daarover is echter niet aan ons, maar aan het bestuur van de TOP en uiteindelijk aan de kiezer. Gelukkig heeft díe altijd het laatste woord. Daarom is het ook van belang dat burgers weten waar ze op stemmen als zij hun vertrouwen stellen in deze Tilburgse Ouderenpartij.

Brief aan TOP en Presidium (word)
Er komt géén tweede gokhal (weblog 5 september 2005)
Raadsleden naar het casino? (weblog, 3 december 2004)
Casinobezoek raadsleden erg slecht idee (persbericht, 3 december 2004)
Verantwoording over casinobezoek raadsleden (persbericht, 22 december 2004)

U bent hier