h

Integriteit

19 september 2011

Oppositie zet vraagtekens bij verkoop school Nijverstraat

De SP heeft samen met TROTS en de TVP het college om opheldering gevraagd over de vreemde gang van zaken bij de verkoop van het schoolgebouw aan de Nijverstraat. De gemeente had de verkoop aan de heer Luijsterburg nagenoeg rond toen de Sligro zich aandiende met een hoger bod, waarop de gemeente de verkoop aan Luijsterburg afkapte. De vraag is of deze handelwijze juridisch en moreel juist is en of de gemeente hierdoor niet een fikse schadeclaim aan haar broek krijgt. In de raadscommissie gaf wethouder Möller (VVD, Ruimtelijke Ordening) onduidelijke en ontwijkende antwoorden op vragen van bijna alle raadsfracties. Het vermoeden rijst dan dat Möller het belang van een hogere opbrengst voor de gemeente om de grote gaten in de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed af te dekken groter vindt dan het handelen als betrouwbare overheid. Daarom willen de oppositiepartijen nu weten hoe het echt zit.

Lees verder
10 mei 2010

Dubbelspel: Wie bestuurt Tilburg eigenlijk?

Veerle SlegersDikke ruzie tussen de vijf coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA, D66, GL) en fractievoorzitter Loes Dielissen van de Tilburgse Volkspartij (lokale afsplitsing van de VVD). Dielissen beschuldigt raadsleden van de coalitie van belangenverstrengeling doordat ze in hun nevenfuncties gemeentelijke subsidie zouden hebben losgeweekt. De coalitie schreef een boze brief naar Dielissen omdat zij geen bewijzen zou hebben voor haar beschuldigingen.

Lees verder
4 mei 2010

duidelijkheid over nevenfuncties gemeentebestuurders

Recent ontstond wederom ophef over nevenfuncties van raadsleden die al dan niet leiden tot belangenverstrengeling. Gemeentelijke subsidies zouden al te gemakkelijk terechtkomen bij organisaties of activiteiten waar raadsleden rechtstreeks bij zijn betrokken. Informatie over nevenfuncties van raadsleden maar ook van burgemeester en wethouders is weliswaar openbaar maar voor burgers moeilijk te vinden. Daarom heeft de SP-fractie het college van B&W gevraagd alle informatie over betaalde en onbetaalde nevenfuncties van raads- en collegeleden te vermelden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plek op de gemeentelijke website én in alle relevante gemeentelijke publicaties.

Lees verder
26 april 2010

Nieuwe burgemeester: Onafhankelijk, open en democratisch

De profielcommissie met leden van alle raadsfracties heeft eensgezind haar wensenlijst voor de nieuwe burgemeester opgesteld. De complete profielschets is hier te lezen. De SP-raadsfractie vindt behalve de in de profielschets genoemde kwalificaties nog enkele zaken erg belangrijk voor het profiel van de nieuwe burgemeester. Tilburg is immers de zesde stad van Nederland met meer dan 200.000 inwoners en dus heeft de burgemeester een grote verantwoordelijkheid en een fiks pakket aan taken. Dat vraagt nogal wat van de persoon die zich kandideert.

Lees verder
26 februari 2010

CDA en PvdA willen Midi-les niet leren

De raad heeft vorig jaar bij het debat over het Midirapport afgesproken om nog deze raadsperiode lessen te trekken uit het rapport van de raadsenquêtecommissie die het Midi-dossier onderzocht . CDA en PvdA, de twee partijen die verantwoordelijk zijn voor het Midi-debâcle, weigerden afgelopen maandag die afspraak na te komen. Daarmee verdween ook het SP-voorstel voor een Checklist Grote Projecten (dat het de raad mogelijk moet maken om het college strakker te controleren op de uitvoering van grote projecten in Tilburg) voorlopig van tafel.  

Lees verder
20 oktober 2009

Midi: voorspel op de apoteose

Je zou het bijna vergeten tussen al dat DSB-geweld, maar wij Tilburgers weten wel beter: er gebeurt meer in ons landje dezer dagen. Morgen, woensdag 21 oktober, begint om zeven uur 's avonds het cruciale debat over het rapport van de commissie-Groten. Wat heeft de enquete over Midi ons geleerd? Wat moeten de consequenties zijn? Morgenavond laat, of misschien wel overmorgenochtend vroeg, weten we meer.
Sinds de commissie-Groten haar rapport heeft gepresenteerd, vorige week maandag, is er veel gezegd en geschreven in de pers. Hieronder volgt een bloemlezing van enkele belangrijke en interessante televisie- en radio-uitzendingen.

Lees verder
12 april 2006

Tilburg wil alsnog cadeautjes aan ex-raadsleden geven

Het college gaat aan de minister vragen om alsnog een vergoeding te mogen geven aan ex-raadsleden die ouder zijn dan 65 jaar. Dat mag niet van de wet, maar Tilburg deed dat toch. Nu wil de gemeente deze wet veranderd zien. De SP vind dit een schandalige vertoning en de argumentatie daarvoor belabberd.

Lees verder
27 september 2005

TOP: Corrupt of naïef?

De Tilburgse Ouderenpartij heeft van JvH Gaming vijfhonderd vrijkaartjes voor het wereldkampioenschap voetbal voor jeugd onder de twintig aangeboden gekregen én geaccepteerd. JvH Gaming had groot belang bij de doorslaggevende stem van de TOP tijdens de behandeling van het voorstel om in Tilburg een tweede vergunning voor een gokhal toe te staan. Hiermee heeft de TOP op onaanvaardbare wijze haar belangen verstrengelend met die van JvH. Is er sprake van corruptie of van dommigheid?

Lees verder
17 januari 2005

Vreeman houdt zijn huursubsidie

Burgemeester Vreeman behoudt de 'huursubsidie' op zijn nieuwe Tilburgse woning. "Het mag van de wet, en dan is 't dus goed" was vanmiddag het oordeel van het college op nadere vragen van de SP.

Lees verder

U bent hier