h

Nieuwe burgemeester: Onafhankelijk, open en democratisch

26 april 2010

Nieuwe burgemeester: Onafhankelijk, open en democratisch

De profielcommissie met leden van alle raadsfracties heeft eensgezind haar wensenlijst voor de nieuwe burgemeester opgesteld. De complete profielschets is hier te lezen. De SP-raadsfractie vindt behalve de in de profielschets genoemde kwalificaties nog enkele zaken erg belangrijk voor het profiel van de nieuwe burgemeester. Tilburg is immers de zesde stad van Nederland met meer dan 200.000 inwoners en dus heeft de burgemeester een grote verantwoordelijkheid en een fiks pakket aan taken. Dat vraagt nogal wat van de persoon die zich kandideert.

Zo moet de politieke kleur ondergeschikt zijn aan het zoeken naar de beste kandidaat voor Tilburg. Niet alleen kandidaten van de gevestigde orde maar ook van andere partijen (dus ook van de SP of kleinere partijen) en ook onafhankelijke, niet partijgebonden kandidaten zijn wat ons betreft welkom om zich te melden.

De SP wil daarnaast een burgemeester voor Tilburg die oog heeft voor de gewone noden van gewone mensen. Een burgemeester die bereid is te luisteren naar burgers en voor hen bereikbaar is. Ook moet de burgemeester een onafhankelijk voorzitter van zowel raad als college zijn die boven de partijen staat. En die samen met raad en college de lokale democratie dichter bij de mensen kan brengen.

In het verleden heeft de SP veel kritiek gehad op het grossieren in nevenfuncties door eerdere burgemeesters. Er is in Tilburg meer dan genoeg werk aan de winkel. De stad verdient de onverdeelde aandacht van de nieuwe burgemeester. Naast de burgemeesterstaken moet hij of zij toch al enkele zware ‘qualitate qua’ nevenfuncties vervullen in het kader van het veiligheidsbeleid. De SP vindt dat meer dan genoeg en zal bij de installatie de nieuwe burgemeester dan ook vragen af te zien van bijbanen. Wim van de Donk, de huidige Commissaris van de Koningin in Brabant, stelde afgelopen najaar bij de aanvaarding van zijn functie een mooi voorbeeld door vrijwillig af te zien van al zijn bijbanen: Hij wilde zich volledig in dienst stellen van zijn functie. Dit voorbeeld vindt de SP zeer navolgenswaardig.

De nieuwe burgemeester moet de beste, dus meest geschikte persoon zijn voor deze baan. Dat kan een vrouw of een man zijn. Omdat de realiteit nu eenmaal is dat mannen zich gemakkelijker voor een baan als burgemeester melden, zou het goed zijn dat ook vrouwen in grotere getale dan gebruikelijk zullen denken: “Dat kan ik en dat wil ik”. Dan kan de vertrouwenscommissie tenminste écht “the best person for the job” kiezen.

Tot slot roept de SP op tot een open en zuivere selectieprocedure waarbij partijpolitieke overwegingen geen rol spelen.

Zie ook:

U bent hier