h

Vreeman houdt zijn huursubsidie

17 januari 2005

Vreeman houdt zijn huursubsidie

Burgemeester Vreeman behoudt de 'huursubsidie' op zijn nieuwe Tilburgse woning. "Het mag van de wet, en dan is 't dus goed" was vanmiddag het oordeel van het college op nadere vragen van de SP.

In november vorig jaar stelde de SP hierover al schriftelijke vragen aan het college. Het antwoord daarop was bijzonder telleurstellend (zie hier). Vanmiddag bracht de fractie dit nogmaals ter sprake in een vergadering van een raadscommissie. Loco-burgemeester Aarts (CDA) herhaalde het standpunt van het college dat het mag van de landelijke regelgeving en er dús niets aan de hand is.

Het feit dat Vreeman inmiddels niet meer in een tijdelijk huur-appartement woont maar in de woning die hij ook zal kopen maakte voor het college niets uit: "Volgens ons is er daardoor niets veranderd". De SP is van mening dat Vreeman na acht maanden in Tilburg zo onderhand wel een woning had kunnen kopen. Probleem daarbij is dat zijn huis in Zaandam nog niet verkocht is. Echter, volgens de fractie is het niet aan de Tilburgse belastingbetaler om dat te financieren.

Over het slechte voorbeeld dat het college en de burgemeester hiermee geven had Aarts geen oordeel: "Het mag van de wet, en over de morele kant van de zaak heeft het college niet gesproken". De SP gaf aan het college niet zo geloofwaardig meer te vinden als zij straks in de stad een "waarden en normen debat" wil gaan houden, maar nu zelf het voorbeeld geeft dat je mag graaien als het maar legaal is.

Verbazing over ‘huursubsidie’ Vreeman Persbericht, 25 november 2004

U bent hier