h

Tilburg wil alsnog cadeautjes aan ex-raadsleden geven

12 april 2006

Tilburg wil alsnog cadeautjes aan ex-raadsleden geven

Het college gaat aan de minister vragen om alsnog een vergoeding te mogen geven aan ex-raadsleden die ouder zijn dan 65 jaar. Dat mag niet van de wet, maar Tilburg deed dat toch. Nu wil de gemeente deze wet veranderd zien. De SP vind dit een schandalige vertoning en de argumentatie daarvoor belabberd.

MeeetersVolgens een persbericht van de gemeente wordt de minister gevraagd het geld alsnog te mogen uitkeren en doet zij dat ‘na overleg met de fractievoorzitters’. De SP was bij dat overleg en was het bepaald niet eens met dat voornemen van het college. Ook andere fracties waren tegen deze stap. Bovendien is de SP van mening dat het college zich helemaal niet moet bemoeien met vergoedingen aan raadsleden maar hoort de raad dat vast te stellen.

Volgens het college moet de grens van 65 worden opgeheven omdat daar sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Het argument daarvoor is dat ook mensen van ouder dan 65 in deze tijd vaak nog doorwerken, in een baan of door het vervullen van allerlei – betaalde – bestuursactiviteiten. Daarmee zouden dus ook ouderen voortaan in aanmerking moeten komen voor deze vergoeding. Maar met deze argumentatie krijgt die vergoeding dus wel degelijk het karakter van wachtgeld. Dat is best, maar dat moet dan ook betekenen dat dit wachtgeld wordt stopgezet zo gauw iemand weer een baan of betaalde bestuursfunctie krijgt. Dát wil het college echter niet.

De SP vraagt om de verordening waarin deze vergoeding geregeld wordt opnieuw te agenderen voor een vergadering van de commissie Modern Bestuur. De recente commotie hierover en de stap van het college om bij de minister aan te kloppen, rechtvaardigt een nieuwe behandeling van dit punt. De fractie is voorstander van het afschaffen van dit wachtgeld omdat raadsleden gedurende hun lidmaatschap een zodanig hoge vergoeding krijgen dat zij daar prima mee uit de voeten zouden moeten kunnen. Diverse keren diende de SP daartoe voorstellen in, maar deze kregen uiteraard nooit een meerderheid.

U bent hier