h

Goede voornemens en oproep

23 januari 2014

Goede voornemens en oproep

Afgelopen zondag, 19 januari, was de nieuwjaarsreceptie van de SP Tilburg in het Zuiderkwartier. Deze drukbezochte bijeenkomst was tevens de aftrap voor de campagne voor de gemeenteraad verkiezingen van aanstaande 19 maart. “Ik ben blij met deze grote opkomst en we zien dat zich al vele mensen hebben aangemeld om mee te helpen deze campagne”, aldus Bart van de Camp, voorzitter SP Tilburg. 

“Het klopt dat al vele mensen zich hebben aangemeld om mee te helpen. Maar we zijn altijd nog op zoek naar mensen, die mee willen helpen” vertelt Bob Jansen, de jonge, frisse campagneleider. “Dus mijn oproep is om mensen,die mee willen helpen, zich te melden bij de SP Tilburg. Dat kan telefonisch, per mail, per brief of kom gewoon eens langs als we bezig acties of werkbezoeken.”, laat Bob verder weten.

 

Hans Kokke, lijsttrekker voor de komende verkiezingen voor de SP Tilburg, hield een toespraak. Het belangrijkste uit deze toespraak was dat Tilburg anders kan en moet. Hans Kokke zegt hierover: “De afgelopen 4 jaar heeft Tilburg stil gestaan. De grootste oorzaak hiervan is dat de stad bestuurt is door een grote, grijze coalitie. Dat niks, voor elkaar heeft gekregen. Kijk alleen maar naar de Spoorzone. Of het debacle Stappegoor. Dus het moet veranderen en dat kan alleen, als de SP mee gaat besturen. En de SP Tilburg is klaar om mee te gaan doen. Zodat we ervoor kunnen gaan zorgen dat Tilburg weer mooier en socialer wordt. “

Voor de volledigheid staat hieronder de gehele tekst van de toespraak van Hans Kokke, die hij heeft uitgesproken, tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 

“Ik wil iedereen nog het allerbeste wensen voor het komende jaar. Dat het 2014 maar een mooi en sociaal jaar mag worden. En 2014 is ook het jaar van verkiezingen en wij moeten de Tilburgers gaan overtuigen dat de SP de beste keuze is.

 

Want wat heeft de grote, grijze coalitie nu de afgelopen 4 jaar gebracht? En mijn antwoord is: helemaal niks. Kijk naar de Spoorzone,het mogelijk maken van ideeën van burgers, of het debacle bij de verhuizing van de heroïneverstrekking naar de Armhoefse Akkers.

Maar ook de zorg is naar de achtergrond verdwenen. De bezuinigingen vanuit Den Haag worden trouw verwerkt en er wordt nu steeds meer naar de cijfers gekeken, dan naar de mensen die onze zorg nodig hebben.

Dus het kan en moet anders de komende 4 jaar.             En dat kan alleen met de SP. Ik zal u vanmiddag vertellen welke ideeën, de SP heeft om het anders te gaan doen.

Ik zal starten met de zorg. Het is voor de SP heel belangrijk dat de mensen in Tilburg de zorg krijgen, die ze verdienen. In de jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Door de bezuinigingen uit Den Haag komt er steeds minder geld om deze zorg goed te regelen. En omdat wij vinden dat de zorg gegarandeerd moet blijven, gaan we fonds instellen van minstens 10 miljoen euro. Want iedere Tilburger moet de zorg krijgen, waarop hij of zij recht heeft.

Als tweede wil ik u zeggen dat de SP wil gaan investeren in de sociale woningbouw. We willen dat alle nieuw te bouwen sociale woningen energiezuinig gebouwd gaan worden. Verder willen we dat alle bestaande sociale woningen verduurzaamd gaan worden. Zonder dat dit leidt tot huurverhoging. Dit zorgt ervoor dat de mensen minder energielasten hebben, meer geld overhouden, de huizen worden opgeknapt, de bouwbedrijven weer aan de slag kunnen en dat het beter is voor het milieu.

Ook moeten we maatregelen gaan nemen om mensen weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Dit kan door ze goed en snel te begeleiden. Dus niet via een duur re-integratiebureau nutteloze zaken te laten doen, zoals “doosjes” vouwen”. Maar via een gemeentekijk werkbedrijf traject starten, bijvoorbeeld als toezichthouder in een wijk. Tevens vindt de SP dat mensen met een uitkering niet gedwongen moeten worden tot een tegenprestatie. Want dat levert deze mensen en de maatschappij niks extra op. We kunnen beter gaan kijken hoe we hun situatie kunnen verbeteren en dat ze zo weer zo snel mogelijk uit de uitkeringssituatie kunnen komen.

Als laatste wil ik nog even aanstippen hoe wij, als SP, tegen de grote projecten aankijken, die in stad Tilburg actueel zijn. Als eerste willen wij dat het Stappegoor stopt. Het levert de stad Tilburg alleen maar schade op. Kijk naar de sportverenigingen, die verdwijnen of niet meer kunnen groeien, wijkwinkels zullen verdwijnen, onnodige verhuizing van de Skaee Huse. En er is nog steeds geen duidelijkheid wat het nu ons, als Tilburgers gaat kosten. Want diverse stukken hierover blijven geheim. Het tweede punt is het gemeentehuis. De SP wil dat er een veilige, goede werkplek komt voor onze ambtenaren. Op een duurzame plek. Voor zo min mogelijk kosten. We gaan nog eens goed bekijken waar die plek zou moeten zijn. Als laatste wil ik de bieb noemen. De SP is nooit enthousiast geweest over de mogelijke verhuizing van de bieb naar spoorzone en nu Fontys is weggevallen is er er totaal geen reden meer voor deze verhuizing. Dus geen bieb naar de Spoorzone. 

Er is de komende jaren genoeg werk aan winkel om Tilburg klaar te stomen voor een betere toekomst. En de SP wil daarmee werken. Maar ook samen te werken met andere partijen. We hebben daarom ook het sociaal manifest gesloten met de andere partijen. 

Dus de SP is klaar voor om te gaan besturen en de SP ideeën ten uitvoer te brengen. En dan staan we volgend jaar hier weer met de wetenschap, dat dankzij de SP en alle mensen in Tilburg, de stad weer stukje beter, mooier en socialer is geworden.

Daar proost ik , graag met u, op."

Reactie toevoegen

U bent hier