h

Sociaal Manifest

12 januari 2014

Sociaal Manifest

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 19 maart 2014 gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Deze keer staat er ook echt wat op het spel. Hoe gaan we de Jeugdzorg in Tilburg vorm geven, op welke wijze geven we inhoud aan de zorg en hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt zo sociaal mogelijk wordt ingericht? Het gaat erom hoe we in Tilburg vorm gaan geven aan deze nieuwe taken in het sociale domein. Laten we deze immense ontwikkelingen over aan de rechtse partijen die de markt het liefste het werk laten doen? De rechtse partijen die zoveel mogelijk afschuiven naar de individuele Tilburger onder het motto: red je zelf!

 

Of kiezen we voor een solidaire invulling van de Tilburgse samenleving, een invulling die past bij de manier hoe we in Tilburg met elkaar om gaan? Die past bij de wijze hoe wij als PvdA, SP en GroenLinks de Tilburgse samenleving vorm willen geven?  Wij maken immers heldere keuzes over zorg, meedoen en ondersteuning. Daarbij gaan we uit van maatwerk en een individuele benadering. Uiteindelijk is iedereen verschillend en heeft zo zijn of haar eigen behoeftes aan ondersteuning en zorg.

 

Voor ons is en blijft de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Wij maken daarom de volgende keuzes:

PARTICIPATIE (werk en werkgelegenheid)

  • Wij leiden iedereen in Tilburg naar opleiding of werk met een aanpak die is afgestemd op mogelijkheden en kansen van de Tilburger. Dus geen werkhallen, maar maatwerk.
  • Iedereen in Tilburg doet mee, maar naar vermogen. Ontwikkeling en groeiperspectief van mensen zijn onze uitgangspunten die we delen met de werkgevers in Tilburg.
  • De meest kwetsbare Tilburgers ondersteunen we op wijkniveau, waarbij samenwerking en solidariteit de basis vormen voor meedoen en werk.

 

INKOMEN

 

  • Het Tilburgs Ondersteuningsfonds houden we net zo lang in stand als dat nodig is om Tilburgers financieel te ondersteunen. Dat betekent dat we niet bezuinigen zonder aanwijsbare redenen op deze voorziening. Eerst de crisis de deur uit, dan pas de ondersteuning!
  • Door bestaande woningen te verduurzamen en te vergroenen brengen we de woonlasten voor alle Tilburgers omlaag. Daarnaast stellen we een woonlastenplafond in.
  • Samen met de particuliere sector ontwikkelen wij creatieve manieren om noodhulp te bieden aan Tilburgers en sluiten zo een Tilburgs Sociaal Pact.

ZORG

  • Alle Tilburgers krijgen de zorg die zij nodig hebben, ongeacht leeftijd, achtergrond of het hebben van een verblijfsvergunning.
  • Elke zorgvrager krijgt zoveel mogelijk zeggenschap over zijn eigen zorg en de wijkverpleegkundige keert weer terug in de wijken.

Voor mensen met een laag inkomen komt er een zorglastenplafond.

 

Reacties

Prima stuk en initiatie

Zal het wel slim zijn om samen met de PVDA samen te gaan werken? Bij de vorige verkiezingen(de landelijke) zijn we destijds een lijstverbintenis aangegaan met de PVDA. Echter heeft Samson ons toen verraden. Hij heeft zijn linkse idealen verloochend en heeft zijn ziel verkocht aan de VVD.
Gaat dat in de raad niet gebeuren? Dat zij nu de handen met ons ineen slaan om 'zieltjes te winnen'?

Desalniettemin ben ik erg blij met de punten die in het sociale manifest staan. Vooral ook dat woon en zorgkostenplafond. Wat ik mij echter wel afvraag: hoe gaat de SP dat realiseren in Tilburg?

Reactie toevoegen

U bent hier