h

SP strijd voor de bestaanszekerheid van alle Tilburgers

23 november 2018

SP strijd voor de bestaanszekerheid van alle Tilburgers

Foto: Mathijs Strijards

Op 8 november jl. werd in de gemeenteraad van Tilburg de begroting behandeld. Een begroting die voor de komende 2 jaar sluitend is gemaakt met incidenteel geld, daarna dreigt er echter een tekort van 20 miljoen euro op het gebied van armoedebestrijding, de jeugdhulp en de zorg, en daarmee bezuinigingen op al deze terreinen.

In de vergadering heeft SP-raadslid Henri Mandemaker namens de SP-fractie van het college meer geld en tijd geëist om te garanderen dat het sociale beleid de komende 4 jaar minimaal op peil blijft. Henri Mandemaker: “De komende jaren wil het college het uitstekende sociale beleid van oud-SP-wethouder Kokke voortzetten, maar tegelijkertijd onderzoek naar welke maatregelen goed werken en welke maatregelen minder goed of helemaal niet. Dit onder het mom dat men wil uitgaan van wat mensen ‘nodig hebben’ en niet waar Tilburgers ‘recht op hebben’. Hiervoor wordt een buffer voor de komende twee jaar gecreëerd om het dreigende tekort van 17 miljoen op te vangen, en een reserve van 10 miljoen om tegelijkertijd met maatregelen te kunnen experimenteren. Bijvoorbeeld door meer maatwerk te gaan toepassen in complexe situaties, door hulp dichterbij in de wijk te organiseren, en door meer verbinding te zoeken tussen de diverse beleidsterreinen zoals armoedebestrijding en zorg.

Maatregelen waar we als SP ook eerder voor gepleit hebben en dus niet tegen kunnen zijn. Daarna moet met de nieuwe maatregelen vanaf 2021 20 miljoen uitgespaard worden om met minder geld dezelfde maatschappelijke opgave te bereiken. "En met juist dit laatste heeft de SP moeite", aldus Henri Mandemaker: “We kunnen ons vinden in de richting die het college voor ogen heeft, maar ons lijkt het volslagen niet reëel dat het college dat al in 2 jaar voor elkaar krijgt. En dan dreigt er een grote bezuiniging die met tijdige maatregelen voorkomen kan worden.”

Als SP hebben we daarom voorgesteld om het buffer voor het sociale domein te verhogen van 17 naar 34 miljoen euro, en hiervoor de onroerend zaak belasting die huiseigenaren betalen tijdelijk te verhogen. Is er na 4 jaar nog geld over in het buffer, dan kan het na 4 jaar weer terug gegeven worden aan de Tilburgers. Zodat bestaanszekerheid, jeugdhulp en zorg en wel gegarandeerd voor alle Tilburgers.

Helaas wilde het college niet mee in de motie van de SP omdat het ‘haaks op het bestuursakkoord zou staan’. Als SP blijven we echter strijden voor de belangen van de Tilburgers. We zullen het college de komende periode keer op keer eraan herinneren dat ze meer tijd en geld moet nemen om alle Tilburgers te kunnen voorzien in wat zij nodig hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier