h

BVO Willem II

9 november 2010

Aflossing externe schuld Willem II wekt verbazing

Willem II heeft de jaarcijfers ingediend bij de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat het negatieve eigen vermogen van de club momenteel €2,3 miljoen bedraagt. Het overgrote deel van dat negatieve vermogen wordt, althans volgens het Brabants Dagblad, afgedekt door externe financiers. Op 1 oktober loste de club ‘volgens afspraak’ €420.000 daarvan af. SP woordvoerder Bart van de Camp: ‘Op die manier pompen we dus gemeenschapsgeld naar particuliere financiers. Dat kan nooit de bedoeling zijn’.

Lees verder
21 oktober 2010

Hamming en Willem II onder Europees vergrootglas

De Europese Commissie is een vooronderzoek gestart naar de gang van zaken bij de Nederlandse clubs Vitesse, Willem II en MVV. De commissie gaat onderzoeken of de clubs ongeoorloofde steun hebben ontvangen van hun gemeente. SP raadslid Bart van de Camp: ‘Daarmee liggen Willem II en wethouder Hamming onder Europees vuur. En lopen we dus het risico dat Willem II financieel écht onderuit gaat en de gemeente ook nog eens een fikse boete kan gaan betalen’. Hij stelt hierover vandaag schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
14 oktober 2010

Sportwethouder uit Platform Betaald Voetbal

De Tilburgse sportwethouder Jan Hamming zou er goed aan doen zich terug te trekken uit het Platform Betaald Voetbal. 'Zijn positie daar is volkomen ongeloofwaardig geworden na het toekennen van wéér 1,2 miljoen euro subsidie aan Willem II', aldus SP woordvoerder Bart van de Camp. Het Platform wil met alle gemeenten die een profclub binnen de grenzen hebben één lijn trekken als het gaat om financiële steun, competitievervalsing door creatieve schuldhulp aan clubs voortaan vermijden en voorkomen dat supporters naar andere clubs en buurgemeenten wijzen wanneer hun eigen voetbalteam in doodsnood verkeert. 'Een goed streven, maar dan moet het Platform wel serieus genomen kunnen worden'.

Lees verder
13 oktober 2010

Weer 1,2 miljoen aan Willem II immoreel en hypocriet

De SP heeft afgelopen maandag tegen het voorstel gestemd voor €1,2 miljoen steun aan Willem II. Sportwethouder Hamming wil het bedrijf (mede op verzoek van het CDA) de komende vier jaar subsidie geven voor te verrichten maatschappelijke activiteiten die een bijdrage zouden moeten leveren aan de lokale samenleving, het zogenaamde Maatschappelijke Convenant. Ook krijgt Willem II alsnog €380.000 voor reeds verrichte maatschappelijke activiteiten in het afgelopen seizoen. Volgens SP-woordvoerder Bart van de Camp stelden die activiteiten weinig voor en doen duizenden vrijwilligers in Tilburg gratis en voor niks veel meer voor hun stad.

Lees verder
30 juli 2010

Willem II nog eens op een rijtje

De vakantieperiode geeft tijd en ruimte om eens wat zaken op een rijtje te zetten. Nadat de gemeente in de jaren tachtig Willem II al eens redde van faillisement gaat het verhaal in de jaren negentig en de eerste tien jaar van deze eeuw gewoon door. Rode draad is steeds dat 'dit de laatste keer is' dat de gemeente Willem II te hulp komt. Inmiddels zijn we miljoenen euro's verder en is het verhaal nog niet over.

Lees verder
21 juni 2010

Coalitie splijt over steun aan Willem II

De gemeenteraad dwong het college vanavond om de 380.000 euro die Willem II achteraf wilde ontvangen voor hun zogenaamde maatschappelijke activiteiten niet toe te kennen. De coalitie was verdeeld: CDA was voor toekenning, D66 wilde de helft van het geld geven, maar de rest van de raad was tegen. Het college trok daarop schielijk haar voorstel in. SP fractievoorzitter Veerle Slegers: ‘Een toonbeeld van klungelig optreden van het college dat zichzelf hierbij meters buitenspel heeft gezet’.

Lees verder
31 mei 2010

SP in het debat over Willem II

Vanochtend vergaderde de gemeenteraad over een collegevoorstel om de BVO Willem II met 2,4 miljoen euro te steunen. De SP fractie diende hiervoor een aantal strikte voorwaarden in, maar het college wilde die niet overnemen. Hieronder de eerste termijn:

Lees verder
28 mei 2010

Excuusbrief Willem II

Willem II Tilburg"Natuurlijk hebben wij gehoord dat sommige bewoordingen die wij hebben gebruikt tijdens de persconferentie van vorige week bij u slecht zijn gevallen. Dat spijt ons enorm". Zo begint Paul Bottelier zijn brief aan de SP fractie. Voorzitter Veerle Slegers maakte eerder bezwaar tegen de onzinnige voorstelling van zaken rond de financiering van Willem II en de suggestie dat de gemeente de BVO gebruikt als melkkoe. "Dat is niet aan de orde, integendeel, we dreigen een Midi-achtige affaire tegemoet te gaan als we blijven accepteren dat begrotingen gebaseerd zijn op wishfull thinking in plaats van reële aannames".

Lees verder
2 februari 2010

Hockey in Tilburg: Feiten over de fusie

Hockeyclubs Tilburg en Forward willen al jaren fuseren maar de plannen stagneren steeds. Om een doorbraak te forceren en zichzelf daarmee van een hoop ellende in het Stappegoorgebied af te helpen, stelde wethouder Jan Hamming (PvdA) €1,1 miljoen extra beschikbaar voor de bouw van een gezamenlijk hockeybolwerk in de Oude Warande, op de plaats waar nu Tilburg speelt. Dit bedrag komt bovenop de €5 miljoen die de gemeente eerder vrij maakte. De SP stemde tegen dit extra bedrag omdat er twijfels bestaan over de realiteitszin van de plannen. De SP wil niet meewerken aan wat een tweede Midi-debâcle zou kunnen worden. Een korte feitenweergave.

Lees verder
7 januari 2010

SP wil uitsluitsel over financiële situatie Willem II

De Tilburgse SP-fractie wil de berichtgeving in Voetbal International van deze week over de financiële situatie bij Willem II agenderen voor de eerst mogelijke raadscommissie Maatschappij. Volgens VI blijkt uit het recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag dat Willem II afgelopen jaar een verlies leed van €3,9 miljoen op een omzet van €11 miljoen. De SP wil ondermeer weten wat het waarheidsgehalte is van deze berichtgeving, of de wethouder op de hoogte is van deze gegevens en zo ja, sinds wanneer. Ook het functioneren van de clubleiding en de toekomst van de club moeten volgens de SP zo snel mogelijk worden besproken.
VI deze week

Lees verder

Pagina's

U bent hier