h

Rampenplan en brandweer

30 september 2009

SP wil registratiesysteem rampslachtoffers in Tilburg

De gemeente Enschede heeft naar aanleiding van de ervaringen met de vuurwerkramp een registratiesysteem voor rampslachtoffers ontwikkeld. De Tilburgse SP-fractie wil van het college van B&W weten of Tilburg op dit moment een dergelijk centraal registratiesysteem voor slachtoffers van rampen hanteert dat in de gemeentelijke rampenplannen en -protocollen is opgenomen. De socialisten willen dat bij het ontbreken daarvan de gemeente haar licht gaat opsteken in Enschede en andere plaatsen waar al een registratiesysteem bestaat.

Lees verder
27 juli 2007

SP wil nú een eind aan gevaarlijk transport over Tilburgs spoor

Tilburg ontsnapte gisteren aan een catastrofe toen een stoptrein op een goederentrein met brandbaar gas botste. CDA-wethouder Aarts leek even wakker te worden en bromde wat tegen transportbedrijf Railion. En de CDA-raadsfractie stelde vragen aan het college. Blijkbaar moet er bijna een ramp gebeuren voordat het stadsbestuur beseft dat er nu echt maatregelen moeten komen. De SP wil dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over Tilburgs spoor definitief stopt. De Tilburgse SP-fractie heeft al ettelijke keren geprobeerd de gemeente tot (meer) actie aan te zetten. Een greep uit de afgelopen vijf jaar:

Lees verder
19 maart 2007

Brandweerkazerne niet brandveilig

De brandweerkazerne aan de Noordhoekring is mogelijk niet brandveilig. De SP wil hierover aanstaande maandag de burgemeester vragen stellen tijdens de commissievergadering. "Volgens berichten die wij krijgen zou de kazerne in de huidige toestand eigenlijk niet gebruikt mogen worden. Dat is ernstig, de brandweerkazerne is toch wel de laatste plek waar je brandonveilige situaties verwacht".

Lees verder
27 april 2006

SP: Brandweer beschermen tegen ‘Den Haag’

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken is een arbeidstijdenbesluit in de maak met een opt-out maatregel, die inhoudt dat er bij de brandweer langer dan 48 uur gewerkt mag worden en maximaal 60 uur (5 werkdagen van 12 uur). Brandweerpersoneel is dringend verzocht hier gebruik van te maken, omdat anders loon en voorzieningen in gevaar zouden komen. De SP vraagt aan het college de Tilburgse brandweer te beschermen tegen de zoveelste maatregel uit Den Haag die arbeidsomstandigheden afbreekt.

Lees verder
26 januari 2006

Rampenplan opnieuw agenderen

De SP fractie wil snel met de burgemeester opnieuw overleg over het Tilburgse rampenplan. Een rapport van de SP Tweede-Kamerfractie over gevaarlijk vervoer per spoor en de risico’s voor omliggende gemeenten is daartoe aanleiding.

Lees verder

U bent hier