h

29 januari 2014

Raadsvergadering 27 januari

Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad beslissingen over voorstellen, die de burgemeester en wethouders doen. Natuurlijk zijn er voorstellen, waarover weinig discussie is en voorstellen waar veel discussie is. In de raad en/of de stad en dorpen. De fractie vertelt hieronder waarom ze voor of tegen een voorstel hebben gestemd waarover veel discussie is geweest. Zogenaamde grote onderwerpen.
Lees verder
26 januari 2014

Wijkbezoek Armhoefse Akkers

Vandaag is een groep enthousiaste SP-leden de wijk Armhoefse Akkers ingetrokken, om met folders en een gesprek de mensen het SP-verhaal te vertellen. Zo hopen we de mensen te overtuigen om de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart op de SP te stemmen. Lees verder
24 januari 2014

Eerste debatten

De verkiezingscampagne is begonnen en de eerste debatten zijn geweest. Gisteravond vond het eerste debat plaats bij de studievereniging “Plato”en vanochtend was het tweede debat. In de raadszaal met de leerlingen van het ROC. En natuurlijk was onze lijsttrekker, Hans Kokke, bij deze 2 debatten. Om het SP verhaal te laten en met de studenten en leerlingen in debat te gaan. Lees verder
24 januari 2014

Bouwen in Udenhout?

Afgelopen maandag was  de bespreking over het bestemmingsplan over het nieuwbouwplan “Den Bogerd” in Udenhout. Normaal bespreekt de commissie Fysiek dit soort plannen in de Raadszaal, maar nu was er gekozen om dit te bespreken in Udenhout zelf. Dit omdat het een onderwerp is wat leeft in Udenhout en er veel insprekers waren, die uit Udenhout kwamen. Maar ook omdat het goed is dat de raadsleden uit het stadhuis komen en de mensen in hun eigen omgeving te ontmoeten.

Lees verder
23 januari 2014

Goede voornemens en oproep

Afgelopen zondag, 19 januari, was de nieuwjaarsreceptie van de SP Tilburg in het Zuiderkwartier. Deze drukbezochte bijeenkomst was tevens de aftrap voor de campagne voor de gemeenteraad verkiezingen van aanstaande 19 maart. “Ik ben blij met deze grote opkomst en we zien dat zich al vele mensen hebben aangemeld om mee te helpen deze campagne”, aldus Bart van de Camp, voorzitter SP Tilburg. 

Lees verder
13 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 19 januari organiseert de SP weer haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Lees verder
12 januari 2014

Sociaal Manifest

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 19 maart 2014 gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Deze keer staat er ook echt wat op het spel. Hoe gaan we de Jeugdzorg in Tilburg vorm geven, op welke wijze geven we inhoud aan de zorg en hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt zo sociaal mogelijk wordt ingericht? Het gaat erom hoe we in Tilburg vorm gaan geven aan deze nieuwe taken in het sociale domein. Laten we deze immense ontwikkelingen over aan de rechtse partijen die de markt het liefste het werk laten doen? De rechtse partijen die zoveel mogelijk afschuiven naar de individuele Tilburger onder het motto: red je zelf! Lees verder
2 januari 2014

Alle goeds en een 100 % sociaal 2014 gewenst

In de tijd van oud- en nieuwjaar staan we allemaal even stil bij wat het afgelopen jaar gebracht heeft en de ongewisheid die elk nieuw jaar met zich meebrengt. Wat ons te wachten staat weten we niet maar laten we hopen op betere tijden en meer solidariteit tussen mensen. Lees verder
21 december 2013

Groen leeft bij SP Tilburg!

De doelstelling van de Groene Tomaat luidt:

Zicht krijgen/ houden op wat er leeft bij de Tilburgse bevolking met betrekking natuur en milieuvraagstukken, de activiteiten daar waar nodig ondersteunen en dat politiek vertalen op stedelijk en eventueel provinciaal niveau.

Lees verder

Pagina's