h

Directe democratie

27 augustus 2009

Bewoners Reeshof serieus betrekken bij locatiekeuze vmbo

De gemeente raadpleegt tot half september deskundigen om een keuze te maken tussen zes mogelijke locaties voor een complete vmbo-school in de Reeshof. Daarna volgt overleg met de wijkbewoners, de wijkraad en het schoolbestuur. Uiteindelijk beslist het stadsbestuur waar de school komt. De Tilburgse SP-raadsfractie wil dat het college van B&W wijkbewoners en wijkraad even serieus neemt als de geraadpleegde deskundigen en roept het college op tot een structureel overleg tussen gemeente, wijkbewoners en wijkraad, waarbij alle inzichten en argumenten uit de wijk worden meegewogen in de bepaling van de beste locatie voor de school.

Lees verder
27 juni 2009

Buurtparticipatie op Brabant10

In het programma Tilburg spreekt deze week aandacht voor Buurtparticipatie. Buurtparticipatie is een experiment van de gemeente Tilburg. Het werd opgestart op initiatief van de SP en komt er op neer dat de burger in belangrijke mate meebeslist over de opknapbeurt van zijn eigen straat. Of, zoals Bart van de Camp het zegt: "Buurtparticipatie is gewoon een moeilijk woord voor medezeggenschap".

Lees verder
28 februari 2008

Pilot Buurtparticipatie van start

Gisteren starte in de Bosstraat in Udenhout de eerste pilot Buurtparticipatie waarbij bewoners zelf zeggenschap krijgen over de herinrichting van hun directe leefomgeving. "Het is twee jaar geleden dat de SP hiertoe een initiatiefvoorstel indiende, maar nu gaat het dan toch gebeuren. Het is lang voorbereid en de uitvoerende ambtenaren hebben daar ook enthousiast aan bijgedragen. Ik hoop echt dat het werkt", aldus SP fractievoorzitter Johan van den Hout.

Lees verder
29 maart 2006

SP presenteert initiatiefvoorstel buurtparticipatie

De SP fractie dient vandaag een initiatiefvoorstel in over buurtparticipatie. Het doel van dit initiatiefvoorstel is een bijdrage te leveren aan de betrokkenheid van burgers bij het bestuur van de stad en om te komen tot een betere prioritering van het grijs- en groenonderhoud in de Tilburgse wijken. Geeft het voorstel burgers op concrete en belangrijke punten meer verantwoordelijkheid en macht over hun eigen leefomgeving, de daarbij passende budgetten en verplichting tot verantwoording en tenslotte een beter inzicht in de politieke en bestuurlijke processen waarvan zij wel de consequenties maar zelden de achtergronden te zien krijgen.

Lees verder
28 maart 2006

Initiatiefvoorstel buurtparticipatie

Het aanhoudende debat over het betrekken van burgers bij het bestuur is de belangrijkste aanleiding voor dit initiatiefvoorstel. Het eveneens aanhoudende debat over grijs- en groenonderhoud zorgde voor de invulling van het voorstel.

Lees verder
17 maart 2006

SP initiatiefvoorstel voor kinderparticipatie

Ze is nog geen 24 uur raadslid en dient nu al haar eerste initiatiefvoorstel in. Marjolein Buijssen wil dat Tilburgse wijken op een concrete manier naar de wensen van kinderen gaan luisteren en betrekt de jongste Tilburgers bij de politiek van kiezen, delen en beslissen.

Lees verder
16 maart 2006

Initiatiefvoorstel Kinderparticipatie

Inleiding
Kinderen hebben vaak een heel goed beeld van wat ze graag zouden willen in hun eigen omgeving. Toch beslissen ze niet mee in de stad. Dit voorstel wil aangeven hoe we kinderen kunnen betrekken bij de samenleving, de inrichting van hun eigen omgeving, activiteiten die op hen van toepassing zijn en bij het besturen van de stad. Méér dan het project Verrijk Je Wijk, want het gaat niet alleen om het verkrijgen van geld; het gaat er vooral om kinderen maatschappelijk bewust te maken en te luisteren naar de wensen van kinderen. In Utrecht functioneert een dergelijke vorm van kinderparticipatie al jaren naar tevredenheid.

Lees verder
14 februari 2006

Raad neemt SP-plan burgervragenuurtje aan

De burgers van Tilburg moeten een eenvoudige mogelijkheid krijgen om zich direct te mengen in de lokale politiek. De gemeenteraad was het vanavond in meerderheid eens met dit SP initiatiefvoorstel: burgers die tijdens de raadsvergadering zélf vragen kunnen stellen aan college en raad.

Lees verder
13 februari 2006

Raad neemt initiatiefvoorstel Piushaven aan

Vandaag stemde de gemeenteraad unaniem in met het initiatiefvoorstel over de Piushaven dat eind vorig jaar werd ingediend door SP en PvdA.

Lees verder
16 januari 2006

Raad omarmt initiatiefvoorstel Piushaven

Vandaag sprak de raadscommissie Economie zich unaniem uit voor het initiatiefvoorstel over de Piushaven dat eind vorig jaar werd ingediend door SP en PvdA. Alleen D66 was niet aanwezig, de overige fracties gingen akkoord met het besluit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier