h

Midi-theater

26 februari 2010

CDA en PvdA willen Midi-les niet leren

De raad heeft vorig jaar bij het debat over het Midirapport afgesproken om nog deze raadsperiode lessen te trekken uit het rapport van de raadsenquêtecommissie die het Midi-dossier onderzocht . CDA en PvdA, de twee partijen die verantwoordelijk zijn voor het Midi-debâcle, weigerden afgelopen maandag die afspraak na te komen. Daarmee verdween ook het SP-voorstel voor een Checklist Grote Projecten (dat het de raad mogelijk moet maken om het college strakker te controleren op de uitvoering van grote projecten in Tilburg) voorlopig van tafel.  

Lees verder
2 februari 2010

Hockey in Tilburg: Feiten over de fusie

Hockeyclubs Tilburg en Forward willen al jaren fuseren maar de plannen stagneren steeds. Om een doorbraak te forceren en zichzelf daarmee van een hoop ellende in het Stappegoorgebied af te helpen, stelde wethouder Jan Hamming (PvdA) €1,1 miljoen extra beschikbaar voor de bouw van een gezamenlijk hockeybolwerk in de Oude Warande, op de plaats waar nu Tilburg speelt. Dit bedrag komt bovenop de €5 miljoen die de gemeente eerder vrij maakte. De SP stemde tegen dit extra bedrag omdat er twijfels bestaan over de realiteitszin van de plannen. De SP wil niet meewerken aan wat een tweede Midi-debâcle zou kunnen worden. Een korte feitenweergave.

Lees verder
26 oktober 2009

Midi: Hoe het afliep

De afgelopen vijf maanden heeft de raadsenquêtecommissie Groten (genoemd naar de in augustus plotseling overleden voorzitter, CDA-raadslid Casper Groten) uitgebreid onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond verbouwing en exploitatie van het Midi-theater. Op 13 oktober kwam het rapport over het onderzoek uit. Dat werd woensdag 21 oktober in de raad besproken.

Lees verder
22 oktober 2009

Eerste termijn raadsvergadering rapport Commissie-Groten

Het zal u niet ontgaan zijn. Woensdag 21 oktober was het raadsdebat over het eindrapport van de commissie-Groten, inzake het Midi-verhaal. Hieronder leest u integraal de tekst die Veerle Slegers in eerste termijn namens de SP sprak.

Lees verder
20 oktober 2009

Midi: voorspel op de apoteose

Je zou het bijna vergeten tussen al dat DSB-geweld, maar wij Tilburgers weten wel beter: er gebeurt meer in ons landje dezer dagen. Morgen, woensdag 21 oktober, begint om zeven uur 's avonds het cruciale debat over het rapport van de commissie-Groten. Wat heeft de enquete over Midi ons geleerd? Wat moeten de consequenties zijn? Morgenavond laat, of misschien wel overmorgenochtend vroeg, weten we meer.
Sinds de commissie-Groten haar rapport heeft gepresenteerd, vorige week maandag, is er veel gezegd en geschreven in de pers. Hieronder volgt een bloemlezing van enkele belangrijke en interessante televisie- en radio-uitzendingen.

Lees verder
12 oktober 2009

De democratie heeft niet zijn werk kunnen doen

Afgelopen zaterdag besteedde de TROS in het actualiteitenprogramma Eén vandaag aandacht aan het (gelekte) eindrapport van de commissie-Groten inzake de Midi. Namens de SP reageert fractievoorzitter Veerle Slegers. Doordat de raad in het Midi-dossier buitenspel is gezet heeft de democratie zijn werk niet kunnen doen, vindt Slegers. En dat is kwalijk.

Lees verder
29 juli 2009

Positie burgemeester ter discussie

Dinsdag 14 en woensdag 15 juli vonden de openbare verhoren over de gang van zaken rondom het Midi-theater plaats door de raadsenquêtecommissie. Omdat de Midi-verhoren onderdeel uitmaken van een breder onderzoek waarover pas in oktober een definitief rapport komt, wil de SP-raadsfractie niet teveel vooruitlopen op de uitkomsten. Fractievoorzitter Veerle Slegers: “Maar wie de verhoren heeft beluisterd, zal begrijpen dat we niet anders kunnen dan ons in elk geval alvast beraden op de positie van burgemeester Vreeman.”
Midi-verhoren

Lees verder
21 februari 2009

Coalitie en oppositie uiteindelijk verenigd in zoektocht naar oplossing Midi

Midi Theater

Na een pittig debat koos de voltallige gemeenteraad donderdagavond 10 februari in een extra raadsvergadering voor een combinatie van de voorstellen van de coalitiepartijen SP, PvdA, VVD en GroenLinks en van de oppositiepartijen. Het eerste voorstel behelsde het houden van een diepgaand onderzoek door een commissie van externe deskundigen naar het hele proces rondom de realisatie van het Midi-theater en naar de budgetoverschrijdingen van andere grote bouwprojecten in Tilburg. Het tweede voorstel betrof het houden van een raadsenquete, waarbij een commissie van raadsleden van diverse partijen alle bij het proces betrokken mensen onder ede horen om te kijken wat er mis is gegaan rondom de Midi en andere bouwprojecten.

Lees verder
16 februari 2009

Vertrek wethouder Backx logisch maar dramatisch

Op 10 februari werd aan het college bekend gemaakt dat de verbouwingskosten van het Midi theater een overschrijding kende van 1,9 miljoen euro. In de coalitieonderhandelingen was afgesproken dat deze kosten niet meer dan 5 miljoen zouden bedragen. Op dit politiek gevoelige dossier kon een dergelijke overschrijding niet zonder gevolgen blijven. Het vertrek van wethouder Backx is daarmee een logische consequentie, maar tegelijkertijd een persoonlijk drama.

Lees verder
1 september 2008

SP: Raadsenquête Midi pas als het nodig blijkt

Enkele oppositiepartijen waaronder CDA (de partij van ex-wethouder Jansen, de initiator van het Midi-plan) en de LST stelden een raadsenquête voor om te onderzoeken of er de afgelopen maanden rare dingen zijn gebeurd tijdens het proces om het idee van het Midi-theater van de Zingende Decoupeerzaag van de grond te krijgen. De SP is altijd voorstander van onderzoek mits daar aanleiding toe is.

Lees verder

Pagina's

U bent hier