h

Bezuinigingen

7 september 2014

Nieuwe wet: zoveel mogelijk Tilburgers aan het werk helpen

Met de participatiewet komt er één regeling om mensen aan het werk te helpen. Nu zijn daar drie regelingen voor: de Wet Werk en bijstand(Wwb), de Wet sociale werkvoorziening(WsW) en de Wajong.

Lees verder
19 november 2013

Steun het FNV protest op 30 november

Onder het motto ‘Koopkracht en echte banen’ start de FNV op zaterdag 30 november een grote campagne (van 11 tot 15 uur, Jaarbeurs Utrecht). Door de bezuinigingen dreigen tienduizenden werknemers in de zorg, kinderopvang en bouw hun baan kwijt te raken. Ook zullen leraren,
politie en vuilnismannen er opnieuw geen cent bij krijgen. En als je werkloos raakt, krijg je geen begeleiding naar ander werk.

Lees verder
6 januari 2012

Zorgen over begroting en vastgoedbezit gemeente

De provincie heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd om te melden dat de begroting van Tilburg weliswaar structureel in evenwicht is bevonden maar toch aanleiding geeft tot diepgaander onderzoek. De uitslag van dat onderzoek wordt na april verwacht. Promovendus Bert Teuben van IPD Nederland zegt in het economenblad ESB dat gemeenten een ‘stille vastgoedreserve’ hebben van 13 miljard euro die gedeeltelijk als buffer kan dienen tegen toekomstige verliezen. Deze reserve bestaat uit de marktwaarde van het vastgoed in eigendom van gemeenten minus de boekwaarde daarvan: “Waar het bij gemeenten vaak nog aan ontbreekt is dat ze de vastgoedreserve inzichtelijk maken, vanwege het publieke belang.’(…) ‘Meer openheid en een rapportage op basis van marktwaarde, of tenminste op basis van WOZ-waarde, is daarbij nodig’. SP en de Partij voor Tilburg maken zich zorgen over de financiële situatie van de Tilburgse financiën en willen meer informatie over het gemeentelijke vastgoed.

Lees verder
8 november 2011

Eerlijker delen, niet nog harder bezuinigen

Tilburg maakt als voormalig Essent-aandeelhouder door de verkoop van aandelen in de kerncentrale in Borssele een fikse financiële klapper: De gemeente kan zomaar 32 miljoen extra bijschrijven op de rekening, nog los van ruim €5 miljoen aan andere meevallers. Het college van B&W wil deze enorme meevaller oppotten en gebruiken om het grote tekort op de grondexploitatie mee op te vullen. Dat bedraagt meer dan €85 miljoen maar zal nog oplopen doordat extra risico's in de ontwikkeling van de Spoorzone en fiks lagere prognoses voor het aantal benodigde hectare aan bedrijventerreinen nog niet zijn meegerekend. De SP-fractie vindt dat nog meer stenen in een toch al bodemloze bouwput gooien terwijl veel Tilburgers zwaar worden getroffen door de gevolgen van alle kabinetsbezuinigingen. Een deel van de meevaller moet dus juist worden gebruikt voor sociale maatregelen die Tilburg en haar inwoners nu overeind houden. Wat heb je aan nog meer buffers voor onzekere bouwprojecten terwijl de fundamenten onder de Tilburgse samenleving worden afgebroken? Hieronder de Algemene Beschouwing die SP-fractievoorzitter Veerle Slegers hield.

Lees verder
19 oktober 2011

Bedrijfsleven moet handelsmissie betalen

De gemeente is bezig met het samenstellen van een stevige handelsdelegatie die komend voorjaar naar China gaat. Doel van de handelsdelegatie is om de economische en zakelijke betrekkingen tussen Tilburg en de Chinese stad Changzou te versterken, maar vooral om samenwerkingscontracten binnen te slepen. Vooral ondernemers vanuit Tilburg en omgeving moeten deel gaan uitmaken van de delegatie. Mogelijk gaan ook de commissaris van de koningin en diverse provinciale bestuurders en vertegenwoordigers van andere gemeenten mee. De SP-fractie in de Tilburgse gemeenteraad wil dat de deelnemende bedrijven de bulk van de kosten voor de handelsmissie voor hun rekening nemen en dat B&W daar duidelijke afspraken over maken met de bedrijven en de andere deelnemers.

Lees verder
18 augustus 2011

Bezuinigingen op leerlingenvervoer eisen hun tol

Op woensdag 17 augustus schrijft het Brabants Dagblad over de bezuiniging op het leerlingenvervoer die voor onrust en wanhoop zorgt. De norm voor vergoeding van leerlingenvervoer gaat vanaf het schooljaar dat nu begint van 2 naar 4 kilometer. Al vaker wees de SP-fractie de afgelopen jaren, geruggensteund door meldingen van onthande ouders, op het grote belang van vervoer voor kwetsbare leerlingen die door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen niet zelfstandig de weg naar en van school kunnen gaan. De fractie stelt hierover vandaag schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
21 juni 2011

Bezuinigingen treffen gewone Tilburgers het hardst

'De term Strategische Vooruitblik is inmiddels een hilarische: Dit college laat nu al sinds het begin van de bezuinigingsdebatten een schrijnend gebrek aan vooruitziend vermogen zien. Vanuit het ontbreken van kennis, inzicht en inlevingsvermogen wordt er slechts gesnoeid als rekenmeesters, niet als bestuurders met verantwoordelijkheidsbesef en visie', zo begon SP fractievoorzitter Veerle Slegers haar Algemene Beschouwingen over de bezuinigingen.

Lees verder
3 juni 2011

SP Goirle niet akkoord met voorjaarsnota

De SP fractie in de gemeenteraad van Goirle stemde afgelopen dinsdag tegen de voorjaarsnota. Fractievoorzitter Deborah Eikelenboom: 'Wij vinden de voorjaarsnota die hier gepresenteerd wordt bedroevend en onder de maat. De voorjaarsnota is weinig transparant en roept nog veel vragen op. Er worden bezuinigingsvoorstellen gedaan zonder aan te geven hoe ze ingevuld gaan worden. Het college denkt 'eerst een deal sluiten en dan het antwoord geven’. Het is zoiets als een huis kopen zonder bezichtiging en niet weten hoeveel kamers het huis telt. We kunnen alleen een schatting maken aan de buitenkant'.

Lees verder
4 mei 2011

Tilburg moet kiezen voor delen!

In een open brief aan alle fracties in de Tilburgse gemeenteraad roept de SP op om in Tilburg te kiezen voor sociaal beleid. Veerle Slegers: 'Na een aantal bijeenkomsten over de miljoenen-bezuinigingen is meer dan duidelijk dat er nú wat te kiezen valt. En als 't aankomt op kiezen of delen, dan kiest de SP voor delen. Helaas lijkt dat met dit college onmogelijk. De partijen die van nature een duurzaam sociaal beleid voorstaan worden gevangen gehouden in het regeerakkoord'. Slegers pleit voor een nieuw college: 'PvdA, CDA, SP en GroenLinks hebben een ruime meerderheid in de raad. Zij kunnen nu kiezen een andere koers te gaan varen'.

Lees verder
11 april 2011

Raad Tilburg bespreekt bezuinigingen

Vanavond debatteert de gemeenteraad over mogelijke bezuinigingen van 50 miljoen. Volgens de SP fractie nogal onhandig, want noch het college noch de raad heeft alle benodigde informatie gekregen. Veerle Slegers: 'Die 50 miljoen is waarschijnlijk veel te veel, bovendien is er geen enkele kosten-baten analyse gemaakt zodat niemand weet wat die zogenaamde bezuinigingen werkelijk op gaan brengen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier