h

Integratie

22 december 2009

Geen marktwerking, wel kwaliteit bij inburgering

De School voor Educatie en Inburgering van het ROC in Tilburg stopt in 2010 met inburgeringsonderwijs. Door de invoering van de Wet Inburgering (WI) en de marktwerking kan het ROC de inburgeringstrajecten niet meer kostendekkend uitvoeren. Daarom heeft de gemeente Tilburg de uitvoering van de trajecten gegund aan andere, commerciële aanbieders. De SP-raadsfractie wil van het college van B&W weten of er is geprobeerd om niet alleen op prijs maar vooral op kwaliteit te gunnen. Daarnaast wijst de SP het college erop dat de Wet Inburgering niet helder is over de verplichting tot openbare aanbesteding.
Inburgering

Lees verder
24 september 2009

SP wil ook in Tilburg aanpak huwelijksdwang

Het tv-programma Nova en het Brabants Dagblad besteedden deze week aandacht aan de aanpak van gedwongen huwelijken door meisjes uit migrantengemeenschappen. Politie en Justitie zijn een onderzoek begonnen naar allochtone meisjes die tijdens de zomervakantie zijn uitgehuwelijkt. De SP-fractie in de Tilburgse gemeenteraad wil dat het college onderzoekt of er ook in Tilburg sprake is van gedwongen uithuwelijking. Verder roept de SP het college op om in navolging van Rotterdam maatregelen te treffen om Tilburgse meisjes (van welke herkomst dan ook) te beschermen tegen deze praktijk.

Lees verder
12 maart 2008

Nederland bekent kleur!

Het is tijd om kleur te bekennen - tegen racisme, vóór solidariteit. We kunnen niet langer stil blijven. In Nederland heerst een klimaat van angst en haat, een verdeelde samenleving van "wij" tegenover "zij", en een toename van racisme en islamofobie. Het is tijd om kleur te bekennen, nu het debat gedomineerd wordt door dagelijkse tirades tegen hele bevolkingsgroepen.

Lees verder
16 januari 2008

Samen naar school

Héhé! Het college heeft een plannetje van aanpak van Apartheid. Het is een wonder! Wijsheid komt met de jaren, zeg maar. Na jaren van pleidooien in debatten, moties, opinie-artikelen, voorstellen en oproepen tot actie vanuit de SP-fractie staan enkele van onze voorstellen dan eindelijk in een collegenota.

Lees verder
10 augustus 2007

Spreidingsbeleid Kruidenbuurt vraagt om visie

Het college wil 'onothodoxe maatregelen nemen om verloedering van de Kruidenbuurt verder tegen te gaan'. Prima, hard nodig. Maar om nieuwe huurders nu zomaar ad hoc op strafblad en inkomen te gaan selecteren is paniekvoetbal. De SP pleit al jaren als enige partij voor een vorm van spreidingsbeleid, maar dat was tot nog toe altijd een taboe-onderwerp. Vandaag vraagt de fractie om de actie in de Kruidenbuurt te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Maatschappij.

Lees verder
27 juni 2007

'Albayrak-lijst' geeft generaal pardon nare bijsmaak

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) heeft burgemeesters gevraagd lijsten te geven van uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangemeld voor de Pardonregeling, maar daar niet onder vallen. De SP is ronduit verbijsterd over de houding en voorgenomen handelswijze van de Staatssecretaris. Raadslid Veerle Slegers: "Door in het kader van de Pardonregeling verkregen persoonsgegevens voor een oneigenlijk doel in te zetten, krijgt de uitwerking van het Pardon een nare bijsmaak". Zij stelt hierover vandaag schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
23 mei 2007

Noodmoskee in zicht

Tijdens het debat over het LST-initiatiefvoorstel om geen moskee in de Stedekestraat te bouwen vroeg de SP - opnieuw - om snel met een noodoplossing te komen. "De gelovigen wijken nu uit naar fundamentalisten als Salam en dat moeten we zien te voorkomen". Wethouder Hamming zei toe binnen enkele weken met een voorstel te komen.

Lees verder
17 april 2007

SP luidt noodklok over segregatie in onderwijs

"Het is vijf voor twaalf, als we nu het probleem van zwarte en witte scholen niet oplopen gebeuren er ongelukken", aldus SP raadslid Veerle Slegers in een uitzending van TV&CO. Aanleiding waren schriftelijke vragen van AB over de wachtlijstenproblematiek op zwarte en witte basisscholen in Tilburg.

Lees verder
16 april 2007

Gesprek met imam Salam

Vanmiddag spraken de Tilburgse fractievoorzitters met imam Salam en zijn zoon, twee salafistische voorgangers van een moskee in Tilburg Noord. Aanleiding waren uitlatingen van de imam over de westerse samenleving en zijn aanvaringen met burgemeester Vreeman. SP fractievoorzitter Van den Hout: "Ik onderschrijf helemaal onze gezamenlijke conclusie: deze man is té conservatief om te willen integreren".

Lees verder
11 april 2007

Anoniem solliciteren kan helpen

In Nijmegen is een proef met anoniem solliciteren positief geëvalueerd. SP raadslid Veerle Slegers: "Het is één middel in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Allochtonen en ouderen worden nu vaak op alleen hun brief al afgewezen terwijl het juist hele goede kandidaten kunnen zijn". Zij roept het college vandaag in schriftelijke vragen op een dergelijk systeem ook in Tilburg in te voeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier