h

Essent

8 september 2010

Tilburg moet NEE zeggen tegen kerncentrale

‘De gemeente Tilburg moet zich als aandeelhouder van ERH verzetten tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale’, zo stelt SP fractievoorzitter Veerle Slegers vandaag in schriftelijke vragen aan het college. ‘Het verbaast ons ook bijzonder dat de gemeenteraad niet gekend is in deze procedure. Ik kan me ook niet voorstellen dat het college zelf eensgezind is als het over kernenergie gaat’.

Lees verder
20 mei 2009

Tilburgse SP wil verkoop Essent Milieu blokkeren

Behalve het productie- en leveringsbedrijf van Essent wil een meerderheid van de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders ook het afvalverwerkingsbedrijf van Essent verkopen aan een particuliere onderneming. De Tilburgse SP-raadsfractie vindt verkoop een slecht idee en heeft het college van B&W kritische vragen gesteld over het wurgcontract met Essent Milieu waardoor Tilburgers veel meer betalen aan afvalstoffenheffing dan noodzakelijk. Ook wijst de SP op de enorme wanprestaties van Covanta, één van de potentiële kopers van Essent Milieu, die de lucht in diverse Amerikaanse deelstaten vervuilt met de uitstoot van giftige stoffen als dioxine en nikkel. Bovendien schendt Covanta de rechten van haar werknemers en maakt het hen onmogelijk om zich aan te sluiten bij een vakbond. Over de andere potentiële kopers is nog niet eens iets bekend. Daarom wil de SP dat het Tilburgse college als aandeelhouder van Essent Milieu er bij de andere aandeelhouders op aandringt om Essent Milieu niet te verkopen.

Lees verder
12 mei 2009

Alleen SP en Groenlinks willen Essent-debat

Een goed inhoudelijk debat over de voorgenomen verkoop van Essent-aandelen zat er maandag in de commissie Economie niet in. Dat er sinds het eerste debat in maart veel nieuwe informatie is, vonden de voorstanders van verkoop geen reden om nog eens te bespreken of het nou wel zo’n goed idee is om de Essent-aandelen van de hand te doen. PvdA en VVD spraken zelfs af om de vragen die de SP hen stelde simpelweg niet te beantwoorden zodat het debat werd afgekapt. Hoe groot de verontwaardiging over de Essent-verkoop bij de mensen ook is, behalve de SP en GroenLinks vond nagenoeg geen enkele raadsfractie het nodig om er iets wezenlijks over te zeggen. Het CDA wilde nog steeds geen uitsluitsel geven over haar standpunt voor of tegen de verkoop. Het weerhield SP-fractievoorzitter Veerle Slegers er niet van om toch het SP-standpunt naar voren te brengen. Hieronder de tekst van haar bijdrage:

Lees verder
27 april 2009

Essent is van ons!

Afgelopen vrijdag stemden na een debat van 11 uur Provinciale Staten (PS) van Brabant voor de motie van SP en GroenLinks tegen de verkoop van Essent aan het Duitse energieconcern RWE.
Nico Heymans

Lees verder
23 april 2009

SP roept CDA in Tilburg op om tegen verkoop Essent te stemmen

De Tilburgse SP roept de CDA-raadsfractie op om -in navolging van hun collega’s in Den Bosch- tegen de overname van energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE te stemmen. De Bossche CDA sprak zich afgelopen maandag uit tegen de verkoop van de Bossche Essent-aandelen. Dat was opmerkelijk omdat de fractie (bij monde van woordvoerder Ben Wagemakers, tevens zwager van Essent-topman Boersma) eerder de verkoop juist een “werelddeal” had genoemd.
Logo Essent

Lees verder
15 april 2009

Actie tegen uitverkoop Essent

Tijdens koopavond op donderdag 16 april zal de SP in Tilburg het winkelend publiek in de Heuvelstraat oproepen om te protesteren bij hun gemeentelijk en provinciaal bestuur tegen de verkoop van energiebedrijf Essent aan de Duitse energiegigant RWE. SP-ers in rode hesjes zullen flyers uitdelen en mensen vragen hun handtekening te zetten tegen de Essent-aandelenverkoop. Ook worden Nutsjes uitgedeeld onder het motto: “Essent verkopen? Ze zijn Nuts!”.

Lees verder
8 februari 2009

Essent: Wir haben es gewusst!

De voorgenomen verkoop van energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE stond op het programma van het Milieucafé van 5 februari in muziekcafé Paradox. SP-fractievoorzitter Veerle Slegers was columnist van de dag en plaatste serieuze kanttekeningen bij de verkoopplannen: Het streven van Tilburg naar een duurzame samenleving past niet bij de uitverkoop van onze energieproductie- en leverantie aan de grootste vervuiler van Europa.

Lees verder
19 januari 2009

Agnes Kant: "Essent is publiek bezit"


SP-ers uit het hele land verklaarden vandaag onder grote belangstelling van de pers samen met Agnes Kant Essent tot publiek bezit. Ze sloeg met de hamer een bord in de tuin van Essent.
De actie voor het kantoor van Essent in Den Bosch is de start van campagne om de verkoop van Essent aan de commerciele partij RWE te voorkomen. Kant: “We moeten onze energievoorziening niet in de uitverkoop doen. Dat is niet in het belang van de energiegebruikers. Ik roep iedereen op om te tekenen op www.zezijnnuts.nl." Daarop zette ze de eerste handtekening onder de petitie waarmee de SP de komende weken handtekeningen gaat ophalen om de provinciale en gemeentelijke aandeelhouders onder druk te zetten.

Lees verder
18 januari 2009

College moet verkoopplannen Essent bespreken met raad

De SP-fractie heeft samen met de LST de plannen van Essent voor verkoop aan het Duitse energiebedrijf RWE op de agenda van de eerstvolgende commissie Economie op 9 februari aanstaande gezet. Wethouder Möller van Economische Zaken moet wat de SP betreft dan de raadscommissie informeren over de plannen en over de rol van de gemeente. Tilburg is voor iets meer dan 3% aandeelhouder van Essent en beslist dus mee over de voorgenomen verkoop, zij het in beperkte mate. Op 30 juni van dit jaar moet de beslissing zijn gevallen. De grootste aandeelhouders zijn de provincies Brabant, Overijssel, Limburg, Flevoland, Groningen, Friesland en Drenthe. Gemeentes zoals Breda en Tilburg hebben minder in de melk te brokkelen maar praten wel mee. SP en LST willen weten van de wethouder hoe het proces richting de overname tot nu toe is verlopen en hoe de gemeente Tilburg zich als aandeelhouder tot nu toe in het proces heeft opgesteld.

Lees verder
15 januari 2009

KOM A.S. MAANDAG NAAR ESSENT IN DEN BOSCH!!!

ESSENT VERKOPEN? ZE ZIJN NUTS!

Lees verder

Pagina's

U bent hier