h

Openbaar vervoer

12 november 2013

Geschiedenis Station Reeshof

Geschiedenis van station Reeshof: enkele puntjes uit een veel te lang verhaal...

Lees verder
12 november 2011

Klachten en tips over openbaar vervoer

Eind 2014 loopt de huidige (bus)concessie van de provincie af en moet er opnieuw aanbesteed worden. Dit soort dingen werpen altijd hun schaduw ver vooruit. Dat betekent dat de SP fractie in de Provinciale Staten nu al voorbereidend met een discussie over het OV, en met name over het busvervoer, te maken krijgen. Hierbij wordt alles ter discussie gesteld, vooral ook omdat de komende jaren op het benodigde geld vanuit het Rijk steeds verder bezuinigd zal worden. De vraag is welke zaken de SP-fractie in deze discussie vooral naar voren moet brengen. Daarvoor stellen wij de inbreng van onze afdelingen erg op prijs, want vooral zij kennen de lokale situatie rond busvervoer en ander OV het beste. Ook de afdelingen uit het SRE-gebied zijn van harte uitgenodigd, want het is de bedoeling dat er uiteindelijk één aanbesteding komt voor de hele provincie.

Lees verder
18 januari 2011

CDA en VVD tegen station Berkel Enschot

Op 6 december 2010 heeft de Tweede Kamer tijdens een debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gestemd over de motie van Kamerlid Arie Slob (CU). Deze motie roept de regering op om binnen drie maanden het definitieve besluit te nemen over realisatie van station Berkel-Enschot. Het geplande station Berkel-Enschot voldoet namelijk aan het oude criterium van 1000 nieuwe instappers. De fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben voor deze motie gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. Tweedekamerleden van VVD en CDA waren vorig jaar nog dolenthousiast over het station. SP raadslid Hans Kokke vraagt zich af of de VVD-wethouders en hun CDA-collega hun werk wel serieus nemen en stelt daarover vandaag schriftelijke vragen aan het college:

Lees verder
25 juli 2010

Bijdrage SP in debat over Goedkoop Openbaar Vervoer

Hieronder de tekst zoals uitgesproken door SP Statenlid Mahmut Erciyas tijdens het debat over het Goedkoop Openbaar Vervoer van vrijdag 23 april 2010. De moties die de SP heeft ingediend werden niet voldoende ondersteund (alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren gaven hun steun).

Lees verder
21 juli 2010

Bewoners protesteren tegen verhoging snelheidslimiet Hoefstraat

Huis-aan-huis-onderzoek door de SP in het nieuw aangelegde deel van de Hoefstraat heeft uitgewezen dat bewoners niet zijn geraadpleegd of zelfs geïnformeerd over het verhogen van de maximum snelheid in de straat van 30km naar 50km. De plotselinge knieval van wethouder Lauwerier voor Veolia is in de buurt slecht gevallen. De busvervoerder eiste dat de maximum snelheid weer zou worden verhoogd omdat de reistijd anders zou verdubbelen. Veolia dreigde met het schrappen van de Hoefstraat uit het rijschema. Lauwerier ging overstag maar buurtbewoners verwijten de wethouder nu onbetrouwbaar bestuur.

Lees verder
14 juli 2010

Gemeente zwicht voor Veolia in Hoefstraat

30 of 50?De Tilburgse SP-fractie wil van het college weten waarom verkeerswethouder Lauwerier (VVD) is gezwicht voor het dreigement van busvervoerder Veolia en het provinciebestuur om de vier bushaltes in de Hoefstraat te schrappen. Het plan om de straat een 30-kilometerzone te maken en de zijstraten van rechts voorrang te geven is daarmee van de baan. De SP wil dat de wethouder zijn besluit in het belang van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk terugdraait. De SP vindt het onacceptabel dat een commercieel bedrijf als Veolia en de provincie het verkeersveiligheidsbeleid in Tilburg bepalen in plaats van de gemeente zelf.

Lees verder
4 mei 2010

Goedkoop busvervoer moet blijven in Noord-Brabant!

De SP is voor behoud van het goedkope bustarief in Brabant, vandaar dat de SP maandag 11 mei om 18.00 uur handtekeningen gaat inzamelen op het busstation aan de Spoorlaan in Tilburg. De SP wilt het goedkope bustarief van 30 cent voor ouderen en kinderen na 1 juli 2010 te handhaven in heel Brabant en de gereduceerde tarieven na 1 juli 2010 ook zo veel mogelijk laten gelden voor scholieren, MBO-studenten en volwassenen onder de 65 jaar. Daarnaast voeren de jongere SP leden van ROOD een actie uit voor het behoud van het nachtnet op de donderdagnacht. Dit soort verworvenheden mogen niet verloren gaan.
bus

Lees verder
6 januari 2010

Provincie negeert bewoners Udenhout én Tilburgs college door inkorting buslijn 9

Het dagelijks bestuur van de provincie (het college van Gedeputeerde Staten in Brabant oftewel GS) heeft besloten om met ingang van de nieuwe dienstregeling - per 13 december j.l. - de busroute van lijn 9 in Udenhout in te korten. Een tweetal haltes - Groenvelde en Achthoevenstraat - sneuvelt hierdoor. Ter rechtvaardiging van deze maatregel stellen GS dat de vele drempels op de oude route zorgden voor tijd- en comfortverlies voor reizigers en chauffeurs. Reizigers die gebruik maakten van de eerder genoemde haltes moeten nu echter minstens 500 meter extra lopen naar een bushalte. De bereikbaarheid van Udenhout gaat in de ogen van de SP door deze maatregel achteruit. Bovendien kan de inkorting van de route beslist niet op lokaal draagvlak rekenen: zowel de dorpsraad van Udenhout als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg zijn het niet eens met het besluit.

Lees verder
25 januari 2008

Busstation en Transferium dringend bespreken

Vandaag kondigde het college - via de krant - twee belangrijke beleidswijzigingen aan: geen fietsenverhuur bij het transferium en geen busstation aan de noordkant van het station. SP raadlid Paul Huijgen agendeert het vandaag voor de raadscommissie: "Het college doet maar raak alsof de raad niks meer te zeggen heeft. Dit zijn belangrijke punten, die moeten we bespreken voordat het college naar buiten toe doet alsof dat allemaal al rond is!".

Lees verder
3 september 2007

Busstaking tijdens autovrije zondag?

Nu het conflict tussen de vakbonden en busbedrijf Veolia opnieuw is opgelaaid liggen acties van chauffeurs in het verschiet. "Autovrije zondag is nog bijna twee weken bij ons vandaan, tijd genoeg voor de wethouder om in overleg te treden met de vakbonden. Het zou jammer zijn als 'beide acties' elkaar in de wielen zouden rijden", aldus SP raadslid Paul Huijgen, die hierover vanavond wethouder Aarts over aan de tand zal voelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier